วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563

BricsCAD เป็นทางเลือกสำหรับผู้ใช้ Pestimate

 Pestimate Plugins สำหรับ CAD ให้บริการกับ CAD หลักได้แก่ Autocad และ CAD อีกหลายยีห้อที่ทำงาน ได้ เหมือน Autocad เช่น ZWCAD, GstarCAD, NanoCAD. ซึ่งไม่ใช่ค่ายที่มาจาก USA มี CAD ที่มาจากแหล่งเดียวกับ Autocad ได้แก่ BrisCAD จากบริษัท Bricsys ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีทั้ง ลิขสิทธิ แบบเช่า และ ซื้อขาด ในราคาที่รับได้ สำหรับการใช้งาน CAD สำหรับ องค์กร และบุคคล 

สำหรับ Pestimate ปัจจุบัน ได้ Support สำหรับลูกค้า ที่ใช้ BricsCAD สามารถ ของ Plugins ได้ จาก ที่บริษัทฯไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น