วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562

การใช้ pestimate ประมาณราคา จาก PDF หรือรูปภาพ โดยไม่ใช้ CAD

ในการประมาณราคาจาก โครงการเช่น ราชการหรือเอกชน หลายที่จะไม่ให้ แบบที่เป็น DWG แต่จะให้เป็น PDF หรือ เป็นรูปภาพ โปรแกรม Pestimate จะมี PeImageEditor ที่สามารถประมาณราคา ได้ โดยไม่จำเป็นต้องมี CAD สำหรับผุ้ที่ใช้งาน CAD ไม่คล่อง หรือ ไม่เคย ก็สามารถใช้ ได้เป็น โปรแกรม Windows ทั่วไป

โดยที่สามารถใช้ BomWizard, BomExpress และเชื่อมกับ Pestimate ตัวได้
ผุ้ประมาณราคา สามารถ นับ ชิ้น, ใช้ความยาว, ใช้พื้นที่  ในการถอดวัสดุเป็นปริมาณ
ต่างๆ  และ ออกรายงานได้ทันที
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น