วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

การให้ Pestimate CAD ทำงานใน Autocad 2014

โปรแกรม Pestimate CAD Plugins เป็นโปรแกรมเสริม ทำงานได้ ตั้งแต่ Autocad 2007-2014 สำหรับ
Autocad 2014 จะมีการป้องกัน Virusในโปรแกรม ถ้ามาจาก Site ที่ไม่ได้ Register จะถามทุกครั้งที่มีการ Load
เช่นเมื่อติดตั้ง Pestimate Plugins แล้ว จะถามตามนี้

วิธีแก้เพื่อไม่ให้ถามทุกครั้งที่ทำงาน ใช้คำสั่งที่ command line
Options
และเพิ่ม Trusted Locations ใน Folder c:\pestimate และ c:\pestimate\pestimate13

เพื่อเรียกโปรแกรม อีกครั้งจะไม่ถามอีก