วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

การ setup pestimate Server ใน Firewall
ในกรณีที่ต้องการติดตั้ง Pestimate Server ให้ทำงาน ได้ จาก ห้องที่ มีระบบป้องกัน Network อย่างดี เช่น Firewall จำเป็นต้อง มีการติดตั้ง Config file แบบพิเศษ
เช่น Server อยู่ใน ระบบ Lan IP 192.168.7.21 ชื่อ peserverhost.net หรือ ตามสะดวก
ด้าน Server
  1.  โดยการแก้ไข File c:\windows\system32\drivers\etc\hosts.
                      192.168.7.21 peserverhost.net
  2. ใน mcauth.ini ต้องแก้ จะ Ipaddress เป็น ชื่อ Host แทน
           http:\peserverhost.net\api\v1 ...
 3. Restart service

และ Client อยู่ ในระบบ Lan IP 192.168.124.x
ให้ทำการติดตั้ง แบบนี้
1. เปิด ระบบ Nat ในกลุ่มของ 192.168.124 ชี้ไปที่ Server 192.168.7.21
   เช่น IP  192.168.124.77
2. เปิด Port ให้มากที่สุด หรือ อย่างน้อย 8080, และ SQL Server port
3. ตั้ง DNS สำหรับ วง 192.168.124 ให้ เห็น peserverhost.net
    โดยเห็นเป็น 192.168.124.77
4.จากนั้นใช้ PeNetcfg.exe ในการ Config เปลี่ยนจาก IP address ในช่องที่ 2 เป็น ชื่อ Host
peserverhost.net  สั่ง Update Registry

กรณีที่มีการเปิด Firewall Allow InBound ของ Server 2012
กรณีที่มีการบังคับ เปิด Firewall เป็น Port ในระบบของ Pestimate Server จะเปิดFirewall Inbound Port 2 port ได้แก่ 8080 กับ 1433 สำหรับ SQL Server  ถ้าเป็นไปได้ควรจะเปิด 1434 สำหรับ Sql Server Browser ด้วย
แต่ การต่อ Pestimate Client จะไม่ได้ เพราะ หา SQL Server port ไม่เจอ ให้แก้โดยการะบุใน
c:\pestimate\SQLData\pestimate.cfg
ตามนี้
ProviderName|System.Data.SqlClent
ServerName|xxx.xxx.xxx.xxx,1433\SQLExpress
DbName|EstDb
User|PEUser
Password|xxxx
IG|
ProgramPath|C:\Pestimate
SDF|


วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

การ Setup Pestimate Search/trust Path ใน Autocad 2014-2017(มากกว่า)

ปัญหาหนึ่งในการติดตั้ง Pestimate ใน โปรแกรม Autocad 2014 -2017(หรือปัจจุบัน) จะมีปัญหาเรื่อง support Path และ Trust Path( แฟ้มที่เราเชื่อใจ)ที่เป็น Feature เพิ่มขึ้นมาจาก เดิม มักจะเกิด Warning

ในการติดตั้ง ของ Pestimate ให้เลือก Folder ที่เป็น Folder ก่อน เช่น ถ้าเป็น Autocad 2014 ก็ให้เลือก support path เป็น c:\pestimate\pestimate13 และ c:\pestimate ก่อน และใน Trust path ก็ทำแบบเดียว กัน จึงเลือก menuload เพื่อและ เลือก pestimate.cuix ในการ Load menu จะไม่มี Warning อีก
และใน Trust Path
 

ถ้าเป็น Autocad 2015-17 ก็ให้เปลียน ..\pestimate13 เป็น \pestimate15
เรียกคำสั่ง menuload ที่ command

ก็จะได้ Toolbar ของ Pestimate

กดที่ Pe ก็จะได้ Pestimate browser  กรณีที่ menu หาย ให้ เลือน เมนู อันใดก็ได้ ที่อยู่ที่ขอบ ให้เป็นที่ว่าง ด้าน หลัง แล้ว กด Mouse ขวา จะมี menu pestimate ให้เลือก