วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ตั้งค่า SQL Server service แบบ Fix port 1433

ใน Sql Server Express ใหม่ จะเป็น Dynamic port เปลี่ยน โดยอัตโนมัติ แต่เพื่อความสะดวก และ ง่าย ต่อการ Config  การ Fix port ตาม Standard ของ SQL Server จะดีกว่า โดยกำหนดที่ Port 1433
และ connection ก็ทำในแบบเดียวกัน
ให้ใช้
SQL Server Configuration Manager แต่ใน Windows 10 จะอยู่ใน ThisComputer->Manage
และเลือกที่ SQL Server Network ->TCP/IP  ใส่ที่ TCP Dynamic Ports เป็น 1433
ในการ Connect ให้ใส่ port


ใน Pestimate ก็ให้ใส่ ใน c:\pestimate\sqldata\pestimate.cfg
ServerName|<ipaddress,port>\SQLEXPRESS