วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

PESTIMATE กับการประมาณราคางานถนนคสล.กว้าง 6 ม.

เนื่องจาก PESTIMATE เป็นโปรแกรมประมาณราคาที่เปิดให้ผู้ใช้สามารถสร้างสูตรคำนวณต่าง ๆ (BOM) ได้เอง จึงสามารถประยุกต์ใช้ได้ต่าง ๆ กันไปแล้วแต่ความต้องการใช้งานในแต่ละบุคคล สำหรับโพสต์นี้ จะเป็น BOM สำหรับงานทาง ซึ่งเหมาะกับผู้รับเหมา และหน่วยงานราชการที่ต้องการจัดทำราคากลาง และฟีเจอร์ใหม่ของ PESTIMATE CAD ที่สามารถดึงข้อมูลจาก Google Earth มาใช้เพื่อทำการ Digitizer ระยะออกมา จากตัวอย่างนี้ จะทำการดึงข้อมูลระยะทางมาใช้

ด้วยฟีเจอร์ของ PESTIMATE เราจะสามารถเลือกตำแหน่งบนพื้นผิวโลกได้จาก Google Earth เพื่อทำสำรวจคร่าว ๆ ได้


จากนั้นจะดึงรูปมาวางใน CAD และ Digitize ตำแหน่งที่ต้องการ เช่นสีชมพูที่เห็นในรูปคือแนวถนนที่จะทำ ซึ่งจากตรงนี้ จะสามารถส่งระยะของเส้นนี้ ตาม Scale จริง ไปให้ PESTIMATE ทำการประมาณราคาได้ 
 

จะได้ระยะทางมา ดังรูป


และ BOM ดังรูป


จากรูป คือ BOM ของงานถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร (ไม่รวมงานบดอัด และงานดินเดิม)
- ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 ม.
- ชั้นทรายหยาบ หนา 0.15 ม.
- WIRED MESH (เหล็กเชื่อมตะแกรงสำเร็จรูป) 4 มม.#0.2x0.2 ม.
- LONGITUDINAL JOINTS (รอยต่อตามยาว)  TIE BAR DB12 ยาว 0.5ม.@0.5 ม.
- CONTRACTION JOINTS (รอยต่อเพื่อการหดตัว) DOWEL BAR RB19 ยาว 0.5ม.@0.5 ม. ทำทุก ๆ 10 ม.
- EXPANSION JOINTS (รอยต่อเพื่อการขยายตัว) DOWEL BAR RB19 ยาว 0.5ม.@0.5 ม. ทำทุก ๆ 50 ม. , ท่อ PVC
- ยางมะตอย M70 สำหรับหยอดรอยต่อตาม JOINTS ต่าง ๆ 
- ไม้แบบ ไม้คร่าว ไม้ค้ำยัน ตาม BOM ของกรมบัญชีกลาง
ซึ่ง BOM นี้ ผู้ใช้สามารถแก้ได้ตามความต้องการที่ใช้งานจริงได้

เมื่อมีปริมาณงานที่ได้จาก Google Earth เป็นระยะ และคำนวณกับ BOM ใน PEstimate จะได้รายงาน BOQ ออกมาใน Excel ดังรูปไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น