วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558

กรณีเครื่องที่ลง PESTIMATE อยู่แล้วอัพเดทโปรแกรม


กรณีเครื่องที่ลง PESTIMATE อยู่แล้วอัพเดทโปรแกรมเรียบร้อย ให้ทำตามขั้นตอนนี้

1.ที่ start พิมพ์  regedit.exe 
2. ไปที่ HKEY_CURRENT_USER > SOFTWARE > Power Partners
3. คลิกขวา ลบโปรเดอร์ PE1011
4.เปิดโปรแกรม PEStimate.exe
5.ตั้งค่าโครงการก่อนเปิด CAD
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2558

การที่Pestimate ออกรายงาน Excel ไม่ได้ต้องแก้ที่ Regional setting

ในกรณีที่ Pestimate ออกรายงาน ที่เมนู รายงาน  Excel ทั้ง BOQ และ ปร 4.5.6 ไม่ได้ มักจะเกิดจาก Regional Setting ของ Window ตั้ง Format กับ Language ไม่ตรงกัน
จะต้องตั้งให้ ทั้ง Format และ Language ต้องตรงกัน เช่น US English ก็ต้อง US English หรือ Thai ก็ต้อง Thai ทั้งคู่