วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561

การส่งเพิ่ม Material จาก Pestimate อีกเครื่องไปยังเครื่องอื่น

ใน หลายกรณีต้องการ เพิ่ม Material โดย Key เข้าจาก Pestimate เครื่องอื่น แล้วต้องการนำเข้า
สามารถทำได้ โดยไม่ยาก แต่มีขั้นตอน เพิ่มเติม บางส่วน
ขั้น ต้น ให้เลือกในหน้า ของ วัสดุ
และ กดที่หมวดที่พิมพ์ค่าใว้ และเลือก Mouse ขวา จะมี  Export หรือ ส่งออก จะออกเป็น Excel

เลือก สถานที่ และเวลา

ทำการตั้งชื่อ และ ส่งออก ใน Excel จะเป็นรูปแบบนี้

ในการส่ง ในกรณีนี้ ถ้าส่งออกไปให้เครื่องอื่นโดยไม่ต้องใช้ เลขที่วัสดุเดียวกัน ให้ตัดเลขที่ใน Column B,C  ตั้งแต่บรรทัด ที่หลังจาก หมวด ออกไปก่อน ในภาพ จะไม่เห็น Column B ให้กดเลือก Column A-C และ Mouse ขวาUnhide จะแสดงออกมา แก้ ชื่อหมวด ทำได้ เลยเช่น แก้จากท่อเหล็กเป็น ท่อ UPVC เป็นต้น


แล้วทำการ Save as ในชื่อใหม่
แล้ว ในเครื่องใหม่เลือกที่ หมวด หลักของ วัสดุท่อ และ เลือก Import เลือก File
ก็จะนำเข้าได้
วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561

แก้ไขเปิดไฟล์ แบบ CAD แล้วไม่มี Font ภาษาไทย จะขึ้นเป็น ???

กรณีที่เปิดไฟล์ Autocad แล้ว ไม่มี Font ไทย จะแสดงเป็น ??? วิธีการแก้ไข ให้ ใช้คำสั่ง FontALT แล้วใส่ชื่อ Font เช่น กรณีของ Pestimate จะให้ Font เป็น -mcadpopu.shx ที่จะมีทั้ง ไทย อังกฤษ
แล้วทำการปิดไฟล์แบบก่อน โดยไม่ต้อง Save  จากนั้น เปิดใหม่ แบบจะทดแทน Font ที่ไม่มีด้วย
Font ที่กำหนดไป