วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560

Pestimate สำหรับ GStarCAD

GStarCAD เป็น CAD ทางเลือกเป็นที่นิยมในประเทศไทย อย่างมาก สำหรับ Pestimate ได้ทำการ Support ใน ปี Version 2017 เช่นเดียวกับ Autocad, Zwcad และ Nanocad สนใจติดต่อที่บริษัท ได้ค่ะ

หน้า Screen ทดสอบ เหมือน ในทุก CAD