วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555

การถอดแบบและประมาณราคาคานโครงสร้างจากแบบ CAD โดย PEstimateCAD
จากวีดีโอด้านบน เป็นการแสดงขั้นตอนการทำงานของ PEstimateCAD เพื่อการถอดแบบคานโครงสร้าง

จะเห็นว่า PEstimate สามารถช่วยในขั้นตอนการถอดแบบที่ทำให้ลดความผิดพลาดลง และสามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้น รวมไปถึงการประมาณราคาที่ถูกต้องแม่นยำ และสูตรที่จะเป็นมาตรฐานสำหรับการประมาณราคาในครั้งต่อไป


1 ความคิดเห็น: