วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559

Pestimate สำหรับ ผุ้ใช้ ZWCAD

ZWCAD 2017  เป็นโปรแกรมเขียนแบบ เช่นเดียวกับ Autocad เป็นโปรแกรมที่ Pestimate ได้ออก Plugins สำหรับผู้ใช้งาน ZWCAD เป็นทางเลือก ในเรื่อง ประสิทธิถาพ และ ราคา


วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2559

การใช้งาน Pestimate บน BIM


การใช้งาน Pestimate บน BIM

1.สามารถถอดแบบเหล็กเสริมโครงสร้างที่ทำการคำนวณโครงสร้างมาแล้ว เมื่อคำนวณกับสูตรวัสดุมวลรวมต่อหน่วย
2.สามารถแสดงชิ้นส่วนที่ถูกเลือกบน Model เมื่อเลือกจากรายการชิ้นส่วนในแบบ
3. สามารถดูราคาเฉพาะชิ้นส่วนที่ถูกเลือกบน Model