วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

การใช้โน๊ตบุ๊คต่อขยายจอแบบ Extend เพื่อใช้งาน 2 หน้าจอ

       ในการใช้คอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊คเพื่อทำงานต่าง ๆ บางครั้งมีความจำเป็นต้องใช้โปรแกรมหลายโปรแกรมทำงานพร้อม ๆ กัน อย่างเช่น เปิด CAD เพื่อดูแบบ และใช้ Microsoft Excel เพื่อบันทึกข้อมูลประมาณราคา
        ในโพสต์นี้จะขอแนะนำวิธีการต่อจอคอมพิวเตอร์ เชื่อมกับโน๊ตบุ๊ค เพื่อใช้งาน 2 โปรแกรมพร้อม ๆ กัน สะดวกมาก ๆ เลยค่ะ


อย่างเช่นรูปด้านล่างนี้นะคะ จะเห็นว่า ต้องเปิดสลับไปมา ระหว่าง CAD และ Excelก่อนอื่น ก็หาจอคอมที่ว่าง ๆ มาก่อนค่ะ จะมีสาย VGA อยู่ ลักษณะนี้
เสียบต่อเข้ากับ port ที่โน๊ตบุ๊คเลยค่ะจากนั้น ที่ desktop คลิกขวา เลือก Screen Resolution ( ถ้า windows xp เลือก Properties)
ที่ Multiple displays เลือกเป็น Extend these displays และกด OK
 


จอก็จะถูกขยายด้านกว้างออกไป เหมือนเรามีพื้นที่ทำงานเป็นสองจอค่ะสามารถย้ายโปรแกรมลากผ่านทะลุกันได้ทั้งสองจอเลย คราวนี้ก็สะดวกแล้วค่ะรูปนี้จะเห็นว่า สามารถลากโปรแกรม Excel ข้ามไปยังจอด้านขวาได้


น่าจะเป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งของ Windows ทีทำให้เรามีพื้นที่ทำงานบนจอเล็ก ๆ อย่างโน๊ตบุ๊คเพิ่มขึ้นค่ะ