วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2556

การติดตั้งโปรแกรม Pestimate ใน Window7,8


การติดตั้งโปรแกรมPestimate
โปรแกรม Pestimate เป็นโปรแกรมประมาณราคาที่เชื่อมโยงกับโปรแกรม CAD ซึ่งสามารถใช้กับ Autocad หรือ PPCAD Nano ได้เช่นกัน สำหรับโปรแกรม Pestimate จะมี 3 ส่วน ได้แก่
1.  โปรแกรม Pestimate ที่จะเป็นโปรแกรมสำหรับการจัดการประมาณราคา และ ออกรายงาน สรุปต่าง
2.  โปรแกรมPestimate CAD หรือ PES.1.3 หรือ Pes.1.<อาจจะมากกว่า> เป็นโปรแกรม CAD ลิขสิทธิ ที่มีโปรแกรม Pestimate มาด้วย
3.  โปรแกรม PestimateAddon สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรม Autocad ในการทำงานประมาณราคา

โดยการติดตั้งแต่ Windows จะมีข้อแต่ต่างกัน พอสมควร โดยจะแยก เป็น 3 หมวด ได้แก่
1.  การติดตั้งบน Windows XP 32bitsและ 64 bits หรือรุ่นเก่า
a. ติดตั้ง Microsoft SQL Server 2005
b. ติดตั้ง Dotnetfx35.exe
c. ติดตั้ง Pestimate.msi
d. ติดตั้ง Pes1.3.exe
e. ติดตั้งเมนูใน Autocad

2.  การติดตั้งบน Windows 7 32bits และ 7  64 bits รุ่นใหม่
จะเหมือนกับ Windows XP เกือบหมด แต่การติดตั้งเมนูใน(e) ต้องเลือกจากไฟล์ใน โฟล์เดอร์ c:\pestimate และเป็น as Adminstrator โดยการกด Mouse ขวา
3.  การติดตั้งสำหรับ Window 8 32bits และ 64 bits
a. ติดตั้ง Microsoft SQL Server 2008 x64 จะติดตั้ง SQL 2005 ไม่ได้ ไปดูในหน้า ติดตั้ง SQL Server 2008
b. ติดตั้ง Dotnetfx35.exe
c. ติดตั้ง Pestimate.msi
d. ติดตั้ง Pes1.3.exe
e. ติดตั้งเมนูใน Autocad ต้องเลือกจากไฟล์ใน โฟล์เดอร์ c:\pestimate และเป็น as Adminstrator โดยการกด Mouse ขวา ถ้ามีคำเตือนให้กดเลือก “Correct..”

เอกสารทั้งหมดอยู่ในนี้ครับ

การประมาณราคาหลังคาและสันต่างๆ


การประมาณวัสดุหลังคา
ในการประมาณวัสดุหลังคา ค่าที่ต้องการใช้จะประกอบด้วย
1.  พื้นที่หลังคา
2.  ความยาวของตะเข้สัน
3.  ความยาวของตะเข้ราง
4.  จำนวนครอบแบบต่างๆ
รายการอื่นเช่น เชิงชาย
จะใช้ระยะรอบของหลังคา


การวัดพื้นทีหลังคา
พื้นที่หลังคามีความลาดเอียง เช่น การลาดเอียง 30 องศา
หมายถึงว่า พื้นที่ของหลังคาก็จะเพิ่ม จาก สมการ

พื้นที่เอียง = พื้นที่แปลน/ cos(30องศา)

สำหรับระยะของสันเอียง หรือสันที่บรรจบ


โดยมาจากรูปที่ระยะของสองด้านที่ เป็น Slope นั้นเท่ากัน

ระยะของสันตะเข้= Sqrt(2+tan(30)^2/sqrt(2);
sqrt(2) หรือ 1.414 มาจากระยะที่เห็นบนแปลนเที่จะยาวเนื่องจาก ฉาก
เอกสารวิธีทำใน Link นี้นะครับ
เอกสาร