วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558

การคิดพื้นที่หลังคา โค้ง Sheet metal จาก แบบแปลน และ รูปด้าน

ในปัจจุบัน Sheet metal เป็นที่นิยม ในการทำหลังคาเนื่องจาก ถูก และ ทนทาน นำ้หนักเบา การออกแบบ
ส่วนมากจะเป็นรูปตรงหรือรูปโค้ง เพื่อความง่ายและไม่มีรอยต่อในการปูหลังคาโลหะ ในภาพรูปด้าน กว้าง 8 เมตรวิธีการหาพื้นที ให้ ทำการวัดระยะของ Cuve จาก Property ของ curve เช่น
ในรูปได้

ได้ 10.1516 อัตราส่วน ต่อพื้นที่ต่อตารางเมตร เป็น
ระยะที่อ่านได้ /Dim ในแนวราบ
 เป็น        10.1516/8 = >1.269

ให้ไปใส่ในการคำนวนแบบพิเศษ


แล้ว วางที่ ขอบของแปลนหลังคา

เมื่อส่งค่า ก็จะใส่ตัวคูนนี้ให้โดยอัตโนมัติ
กรณีรูปแบบอื่น ก็เช่นกัน เช่น สามเหลี่ยม ไม่สมดุล หรือ ลูกคลื่น เป็นต้น

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558

PEAcad วาง ตัวอักษร ประมาณราคาในแบบ แล้วไม่แสดง ตัวหนังสือหรือ ผิดตำแหน่ง

ใน การวาง ตัวอักษร แทน วัสดุใน CAD แล้ว ตัวหนังสือ ไม่แสดง ผล หรือ ผิดตำแหน่ง จะมี 2 กรณีที่เจอประจำ
1. ถ้าผิดตำแหน่ง จะเกิดจาก UCS ไม่ได้อยู่ที 0,0,0 หรือจุด กำเนิด  ให้ เลือก View->3D View->plan view->World UCS ถ้า command Line ให้พิมพ์    
  Plan <enter> W <enter>
2.ถ้า กดแล้วตัวหนังสือไม่ขึ้น แต่ถ้า Regen แล้วแสดง  แสดงว่า Font -mctis.shx เลือก เป็น Bigfont หรือ ไม่มี
     ให้ แก้ โดย เลือก TextStyle  ที่ PEFONT ถ้ามี -mctis.shx อยู่ แต่ในช่อง Bigfont แสดงด้วย ให้เอาออก
     ถ้าไม่มี ให้เปลี่ยน เป็น Font ไทย แบบ truetype ตัวใหนก็ได้ ที่มีภาษาไทย

วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558

กรณีเครื่องที่ลง PESTIMATE อยู่แล้วอัพเดทโปรแกรม


กรณีเครื่องที่ลง PESTIMATE อยู่แล้วอัพเดทโปรแกรมเรียบร้อย ให้ทำตามขั้นตอนนี้

1.ที่ start พิมพ์  regedit.exe 
2. ไปที่ HKEY_CURRENT_USER > SOFTWARE > Power Partners
3. คลิกขวา ลบโปรเดอร์ PE1011
4.เปิดโปรแกรม PEStimate.exe
5.ตั้งค่าโครงการก่อนเปิด CAD
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2558

การที่Pestimate ออกรายงาน Excel ไม่ได้ต้องแก้ที่ Regional setting

ในกรณีที่ Pestimate ออกรายงาน ที่เมนู รายงาน  Excel ทั้ง BOQ และ ปร 4.5.6 ไม่ได้ มักจะเกิดจาก Regional Setting ของ Window ตั้ง Format กับ Language ไม่ตรงกัน
จะต้องตั้งให้ ทั้ง Format และ Language ต้องตรงกัน เช่น US English ก็ต้อง US English หรือ Thai ก็ต้อง Thai ทั้งคู่


วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ราคาวัสดุสำหรับงานทาง

ราคาวัสดุสำหรับงานทางเช่น ยางมะตอย  ดินลูกรัง สามารถใช้ ราคาของกรมทางหลวงชนบท เพื่อการเปรียบเทียบได้ โดยดูจาก Web site ของกรมทางหลวงชนบท กรณีที่ไม่มี หาจากจังหวัดอื่น ให้บวกค่าขนส่ง

ราคาวัสดุ กรมทางหลวงชนบท

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

วิธีปิด Quick Properties และ ตัวเลือก เส้น(Selection Cycling) ใน Autocad 2013-15

เป็นเรื่องน่ารำคาญ สำหรับผู้ใช้งานที่ชำนาญ เวลากด Mouse ที่เส้น แล้ว Autocad ใหม่ จะขึ้น ตัวเลือก แยะไปหมด คือ Quick Properties และ Selection Cycling ว่าจะเลือกเส้นใหน

ให้เรียกคำสั่ง DSettings และ หรือเลือก Mouse ขวาที่ Osnap ด้านล่างของจอก็ได้

แล้ว เลือก ที่ Quick Properties และ Selection Cyclingวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

PEAcad เพิ่ม Feature และ Fix bug MatchList

PEAcad ที่ติดตั้งใน Autocad เพิ่มความสามารถให้แสดง รายงาน และ เชื่อม สูตร ได้โดยไม่ต้อง เปิด Pestimate


Autocad 2007-2012 Download และทำการ แยกไฟล์ PeAcad.dll ไป ทับ ไฟล์เดิมที่ c:\pestimate\peacad.dll

http://go2cad.com/download/PEAcad.zip


Autocad 2013-2015 ให้แตกไฟล์ ข้างล่าง จะเป็น Folder pestimate13, pestimate 15  ให้ copy ลงใน c:\pestimate

http://go2cad.com/download/peACadFix.zip

Windows จะ ถ้าว่า ให้ Replace หรือไม่ ให้ตอบตกลง Continue

วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2558

การคำนวนราคากลางงานถมดิน ถนนโดย Pestimate CAD

ในงานคำนวนราคากลาง งานถนน แบ่งเป็น 2 งานด้วยกัน ได้แก่
1. งาน ผิวทาง วิธีการคำนวนจะใช้ ระยะทางและขนาดของถนนในการคำนวน ราคาของ วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ถนน เช่นถ้าใช้ คอนกรีต ก็จะมี คอนกรีต เหล็ก ตาราง รวมทั้ง ทราย ที่ใช้ใน การปรับระดับ เป็นต้น
   หลักคำนวนงานวัสดุผิว จะมีราคาวัสดุและค่าแรง ส่วนใหญ่
2. งานปรับระดับดิน ได้แก่งานดินตัดดินถม ตามระดับของการออกแบบถนน จำเป็นต้องใช้ Cross Profile Section ของแต่ละช่วงของถนน เพื่อการคำนวน ดินลูกรังที่ใช้ในการปรับระดับถนนตามที่ออกแบบ  ราคาดินลูกรัง มักจะไม่มี ต้องหาจากท้องถิ่น และ ให้คำนวนราคาขนส่ง มาที่กึ่งกลางของระยะทางของงาน
 
หลักคำนวนงานดินลูกรัง
    1. หัวท้ายของงานให้คิด พื้นที่ถมxระยะครึ่งไปยัง Section ต่อไป
    2. ระหว่างกลาง ถ้าระยะเท่ากัน 2 ด้าน ให้คิด พื้นที่ถมxระยะระหว่าง Section
    3. ระหว่างกลาง แต่ระยะไม่เท่ากัน ให้คิด พื้นที่ถมx(ระยะSectionก่อน+ระยะSectionต่อไป)/2
แล้วทั้งหมดมารวมกัน


ตัวอย่าง File ใช้ในการคำนวน Download
BanDonHom.Dwg

Power Point
PE_RoadDesign.pptx.zip