วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558

การคิดพื้นที่หลังคา โค้ง Sheet metal จาก แบบแปลน และ รูปด้าน

ในปัจจุบัน Sheet metal เป็นที่นิยม ในการทำหลังคาเนื่องจาก ถูก และ ทนทาน นำ้หนักเบา การออกแบบ
ส่วนมากจะเป็นรูปตรงหรือรูปโค้ง เพื่อความง่ายและไม่มีรอยต่อในการปูหลังคาโลหะ ในภาพรูปด้าน กว้าง 8 เมตรวิธีการหาพื้นที ให้ ทำการวัดระยะของ Cuve จาก Property ของ curve เช่น
ในรูปได้

ได้ 10.1516 อัตราส่วน ต่อพื้นที่ต่อตารางเมตร เป็น
ระยะที่อ่านได้ /Dim ในแนวราบ
 เป็น        10.1516/8 = >1.269

ให้ไปใส่ในการคำนวนแบบพิเศษ


แล้ว วางที่ ขอบของแปลนหลังคา

เมื่อส่งค่า ก็จะใส่ตัวคูนนี้ให้โดยอัตโนมัติ
กรณีรูปแบบอื่น ก็เช่นกัน เช่น สามเหลี่ยม ไม่สมดุล หรือ ลูกคลื่น เป็นต้น