วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

Pestimate 1.8 for BIM สนับสนุน การคำนวน บัวในห้อง อาคาร

ประมาณราคาบัวพื้น ในอาคาร ในกระบวนการประมาณราคา ด้วย ระบบ BIM จะคิดราคาจาก เส้นรอบรูปของพื้น เช่น ใน Revit ตัวแปร Perimeter จะเป็นการบอกว่าความยาวเส้นรอบพื้นที่มีเท่าไร แต่การคำนวย บัว พื้น จำเป็นต้อง ตัดระยะ ประตู และ อุปกรณ์ Build In ออก จาก ความยาวทั้งหมด
ในปัจจุบัน Pestimate 1.8 for BIM จะทำให้โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องใช้ โปรแกรมเช่น Naviswork เพื่อดึงและแยะมาคำนวนทีหลัง  โดยเมื่อเลือก ให้พื้นที่เป็น ผิวเป็น พื้น ที่ไม่ใช่ Structure เมื่อทำการ Takeoff วัสดุ โปรแกรมก็จะทำการ หา ประตูที่อยู่บนเส้นรอบรูป เอง และ ทำการหา พื้นที่มีการระบุ ใน Description ที่ระบุว่าเป็น Buildin ที่จะไม่มีบัว ก็จะคำนวนพื้นที่รอบรูปใหม่ ที่หักประตูโดยอัตโนมัติ

การเลือก Key ใน Descrption ของพื้นเพื่อตัดบัว

ทำให้ง่ายต่อการคำนวน และ มั่นใจว่าได้ระยะตามต้องการ


วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ระบบการถอดค่าความยาวหรือค่าที่ต้องมาจากการคำนวนของวัตถุใน Revit

วัตถุใน Revit บางชนิตคล้ายกัน แต่มีค่าตัวแปรต่าง กัน เช่น เสา ที่มี ทั้ง Structure Column และ Architect Column แต่มีตัวแปรที่ใช้ในการประมาณราคาต่างกัน โดยที่ Structure Column จะมีค่าความยาว แต่ Architect Column จะไม่มี ค่า ความยาว แต่มี ปริมาตร และ กว้างยาว  การที่จะได้ ค่าความยาว เพื่อมาคำนวน ราคาต่อเมตร จึงต้องมีการ ตั้งสุตร ซึ่ง Pestimate Addon บน Revit มี Table ที่สามารถ Config ได้อย่าง ซับซ้อน โดยใช้ เป็นสมการเดียวกับ Excel

ใน Table Takeoff.cfg

OST_Columns=$Family Name$ $Type Name$;A-COLUMN;#Base Level#;1;FX(IF($Depth$>0,#Volume#/$Depth$/$Width$,#Volume#*4/3.1416/$Diameter$/$Diameter$));#Area#;#Volume#

ตัวอย่าง เป็นการคำนวน เสาทั้งเสาสีเหลี่ยม และ เสากลม โดยใช้ ตรรก IF ซึ่งถ้ามี ตัวแปรของเสาสีเหลี่ยม Depth ก็จะคำนวนแบบ สีเหลี่ยม โดย ความยาว = ปริมาตร/กว้าง/ลึก แต่ถ้าไม่ใช่ก็จะเป็นเสากลม ก็จะใช้ Diameter ซึ่งมากจาก สมการ ความยาว = ปริมาตร/ พื้นที่วงกลม เป็นตัน
ทำให้ การถอดราคาวัสดุ จาก Model Revit มีความคล่องตัว ไม่ต้องใช้ Software อีกหลายตัวเช่น Naviswork , Excel  เป็นต้น