วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2555

การถอดแบบและประมาณราคาโครงหลังคาเหล็กทรงปั้นหยา ด้วย PEstimateCAD

ในการถอดแบบและประมาณราคางานอาคาร ส่วนหนึ่งของงานที่ถือได้ว่ายุ่งยากซับซ้อนก็คืองานโครงหลังคา โดยเฉพาะหลังคาทรงปั้นหยา ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนตามเหลี่ยมมุมต่าง ๆ ได้


โปรแกรม PEstimate สามารถช่วยในการถอดแบบโครงหลังคาโดยคำนวณจากองศาของหลังคา รวมไปถึงประมาณราคาจากสูตร BOM ที่คัดลอกมาปรับแก้ให้ตรงกับลักษณะของเหล็กที่ใช้ เช่น ต้นแบบเดิมในโปรแกรม มีสูตร BOM เหล็ก C100x50x20x2.3  อยู่แล้ว สามารถคัดลอกมาแล้วแก้ไขให้ตรงกับที่เราต้องการได้อย่างง่ายดาย วีดีโอนี้ จะแสดงขั้นตอนการทำงานตั้งแต่การเริ่มถอดแบบจนถึงออก BOQ ในเวลาไม่ถึง 20 นาที


หมายเหตุ ราคาวัสดุที่ใช้ ดึงมาได้จากกระทรวงพาณิชย์ ส่วนค่าแรงใช้ตามประกาศกรมบัญชีกลาง ซึ่งตรงตามมาตรฐานราชการใช้งานกันในปัจจุบัน

1 ความคิดเห็น: