วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ความสามารถในระบบ Zone ทำให้การแบ่ง Cost ตามส่วนได้

ในระบบ ของ Zone ทำให้ผู้ประมาณราคาที่ต้องการแจกงาน ตามผู้รับเหมา หรือ Owner ทำได้ง่ายขึ้น นอกจากมีระบบ รวม และยังแยก Zone ได้อีก ดูได้จาก Videohttps://www.facebook.com/pestimate/videos/1526195747432608/