วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การจัดรูปภาพหมุนให้แนวราบหรือฉากใน CAD

ในการ Insert รูปเข้ามาใน CAD จะมีปัญหาเอียง น้อยๆ บ้างเวลาวาดเส้น สี่เหลียม แล้ว อาจจะไม่ ตรง หรือเอียง วิธีการที่จัดรูปให้ ตรง ทำได้ โดยใช้คำสั่ง Align
Modify ->3D->Align

ให้ทำการวาดเส้นตรงราบ (โดยกด ORTHO) เหนือ รูป นิดหนึ่ง ใว้ก่อน จากนั้น เลือกคำสั่ง Align

1. เลือก รูป

2. ที่ Command จะถาม First point ให้กดที่รูปที่เป็นเส้น รูปภาพ เช่น สันกำแพง ด้านซ้าย
  แล้วกดไปที่ เส้นที่วาดใว้ด้านบน ทางซ้าย (เปิด OSNAP )
3. ที่ Command จะถาม Second Point ให้กดที่รูปที่เป็นเส้น รูปภาพ เช่นสันกำแพงทางขวา
  แล้วกดไปที่ เส้นที่วาดใว้ด้านบน ทางขวา
4.กด Enter 2 ครั้ง
รูปจะย้ายไปแบะที่เส้นเป็นแนวตรง
รายการเหมาจ่าย และกำหนดในรายงาน ปร.4

รายการเหมาจ่าย เช่นค่าจัดผัง ทำสวน จะใส่เข้าไปใน Pestimate ได้อย่างไร
วิธีการ
ให้เลือกที่ เมนู ภายใต้โครงการปัจจุบัน ->ชิ้นส่วนต่างๆในแบบ
ใส่รายการที่ต้องการที่ท้าย หน้า และ ใส่จำนวนงาน เป็น 1 ชิ้น

กดเพิ่ม

วาง เมาวส์ ที่ ช่องสีส้มของสูตร BOM กด เมาวส์ขวา
จะมีเมนู เลือก เพิ่มสูตร BOM ราคา Medium

ขึ้นหน้ารายการ
ให้ใส่ ราคา ค่าแรง และเลือกหมวดรายงาน
จากนั้น กด บันทึก

ดูรายงาน จะได้ ตามต้องการ

วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2557

โปรแกรมเพิ่มเติมของ Pestimate Pluging สำหรับ Autocad 2013-14

กรณีที่ใช้ Pestimate Plugins บน Autocad 2013-14 มี Function ใหม่เช่น Copy Plan หรือ เส้นสายไฟแนวดิ่ง ให้ Copy File zip ข้างล่างนี้เข้าไปใน c:\pestimate และ ทำการแตกไฟล์ (Extract here)ด้วยกด Mouse ขวา

Pestimate plugins 2013-14

และสำหรับ Autocad 2007 จะไม่มีการซ้อน ไฟล์ PDF โปรแกรมจะมี โปรแกรมอีกตัวที่ใช้สำหรับแปลงไฟล์ PDF เป็น Image ให้ download ข้างล่างนี้ และ ติดตั้ง

Pdf to Image


วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2557

การใช้งาน PeMobile สำหรับการประมาณราคา โครงสร้างอย่างง่าย

โปรแกรม PeMobile ตั้งแต่ Version 1.1 ได้เพิ่ม การคำนวนของสุตร ที่มาจาก Pestimate ในชุดเต็ม(PC version) โปรแกรม จะคำนวนจากสูตรที่มีให้


หน้าแรก

เลือกที่ราคางานด้วยสูตร
จะเป็นหน้าที่แสดง รายการที่ได้เลือกในการประมาณราคาก่อนหน้า เมื่อต้องการเพิ่ม ให้กดที่ เพิ่ม  ถ้าต้องการลบให้กดที่ลบ และกดเครื่องหมาย “-“
ลบราบการ


กรณีที่เพิ่มรายการ จะเปิดอีกหน้า และแสดงรายการหมวดของ การประมาณราคา

หมวดงาน


เมื่อเลือกเช่น งานฐานราก จะแสดงรายการที่มี


รายการฐานราก
เมื่อเลือก จะแสดงเลขที่รายการและ ให้ใส่จำนวน หมายถึงต่อหน่วยซึ่งอาจจะเป็น ชิ้น เมตร หรือ พื้นที่ ตามแต่สูตร(พื้น อาจจะเป็นตรม.) กรณีที่มีซ้ำ ให้ใส่ค่าที่คูณ
เช่น อาจจะมี ฐานราก 4 จุด ก็คูณ 4 ถ้าต้องการจัดเก็บในรายการให้กด “ตกลงจัดเก็บ”


ใส่ช่อง จำนวนหรือ คุณ(X)


ถ้าต้องการดูสุตร ว่ามาได้อย่างไร ให้กดที่ ดูสูตร BOM
สรุปรวมราคมทั้งหมด


วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

การใช้โน๊ตบุ๊คต่อขยายจอแบบ Extend เพื่อใช้งาน 2 หน้าจอ

       ในการใช้คอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊คเพื่อทำงานต่าง ๆ บางครั้งมีความจำเป็นต้องใช้โปรแกรมหลายโปรแกรมทำงานพร้อม ๆ กัน อย่างเช่น เปิด CAD เพื่อดูแบบ และใช้ Microsoft Excel เพื่อบันทึกข้อมูลประมาณราคา
        ในโพสต์นี้จะขอแนะนำวิธีการต่อจอคอมพิวเตอร์ เชื่อมกับโน๊ตบุ๊ค เพื่อใช้งาน 2 โปรแกรมพร้อม ๆ กัน สะดวกมาก ๆ เลยค่ะ


อย่างเช่นรูปด้านล่างนี้นะคะ จะเห็นว่า ต้องเปิดสลับไปมา ระหว่าง CAD และ Excelก่อนอื่น ก็หาจอคอมที่ว่าง ๆ มาก่อนค่ะ จะมีสาย VGA อยู่ ลักษณะนี้
เสียบต่อเข้ากับ port ที่โน๊ตบุ๊คเลยค่ะจากนั้น ที่ desktop คลิกขวา เลือก Screen Resolution ( ถ้า windows xp เลือก Properties)
ที่ Multiple displays เลือกเป็น Extend these displays และกด OK
 


จอก็จะถูกขยายด้านกว้างออกไป เหมือนเรามีพื้นที่ทำงานเป็นสองจอค่ะสามารถย้ายโปรแกรมลากผ่านทะลุกันได้ทั้งสองจอเลย คราวนี้ก็สะดวกแล้วค่ะรูปนี้จะเห็นว่า สามารถลากโปรแกรม Excel ข้ามไปยังจอด้านขวาได้


น่าจะเป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งของ Windows ทีทำให้เรามีพื้นที่ทำงานบนจอเล็ก ๆ อย่างโน๊ตบุ๊คเพิ่มขึ้นค่ะ