วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ราคาวัสดุสำหรับงานทาง

ราคาวัสดุสำหรับงานทางเช่น ยางมะตอย  ดินลูกรัง สามารถใช้ ราคาของกรมทางหลวงชนบท เพื่อการเปรียบเทียบได้ โดยดูจาก Web site ของกรมทางหลวงชนบท กรณีที่ไม่มี หาจากจังหวัดอื่น ให้บวกค่าขนส่ง

ราคาวัสดุ กรมทางหลวงชนบท