วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559

Pestimate BIM for Revit ทำงาน Group,Link และ Revit Server

การใช้ Link กับ Group ของ Revit เป็นเรื่องที่ใช้งานสำหรับการประสานงานระหว่างคนออกแบบ และ ต่างสถานที่ Office ในระบบที่เป็น Revit Server จะใช้ เป็นส่วนสำคัญของการทำงานซึ่งจะแบ่งงานตามความรับผิดชอบ

โปรแกรม Pestimate สามารถ ทำงาน ประมาณราคา วัสดุ ได้ จาก อาคาร หรือส่วนของอาคารที่มาเป็น Group หรือ  Link Model โดยเฉพาะ งานงานระบบ หรือ MEP และ สามารถ Highlight ดูราคาของแต่ละ Item ได้ จาก Model ที่มาจาก Server
โดยการประมาณราคาวัสดุ จะให้ ทางเลือกที่จะประมาณราคาเป็น กลุ่มของงาน ก็ได้ หรือจะลงรายละเอียด ของ ใน Link หรือ Group ในรูป อาคารใหญ่จะเป็น Link ส่วนร้านค้าจะเป็น Import Group


โดยการลงรายละเอียดก็เหมือนการใช้ Pestimate ที่จะตั้งต่า Bom กับ ชิ้นส่วนต่างๆได้


และสามารถดูราคาของแต่ละวัตถุได้