วันศุกร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2556

การประมาณราคาบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กบันไดเป็นองค์ประกอบของบ้าง อาคาร ที่มีการก่อสร้างซับซ้อน เมื่อเทียบกับ คาน หรือเสา และ การประมาณราคาจุกจิก พอสมควรเรื่องจากรูปร่างของ บันไดเอง


ในแบบจะเป็นตัวอย่างบันใด อธิบายตามแบบ เป็นบันใดตรง คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดควากว้าง 1 เมตร โดยที่จะใช้เหล็กเสริม 2 ชนิด ได้แก่ DB12 หรือเหล็กข้ออ้อย ศก.12 มม และ เหล็กกลม 9 มม การวาง จะวางเป็นตะแกรง ด้านท้องของบันใด สำหรับ รูปตั้งรูปนอนจะมีเหล็กเสริมระยะ 0.3 เมตร


สำหรับประมาณการใช้คอนกรีต จะใช้รูปด้าน เป็นพื้นที่เพื่อหาปริมาณคอนกรีต สำหรับ เหล็กจะนับใช้ทั้ง 2 ด้านคือด้านตามแนวรูปตัดและที่เป็นระยะตามความยาว ของบันใด
กรณีของไม้แบบดูจากรูปในการก่อสร้างจะมีไม้แบบตามลูกตั้งของบันได จึงจะคิดด้านเดียว
เพื่อความสะดวกในการสร้างสูตร จะใช้ Bom ของเสา เปลี่ยนเป็น สูตรของบันได เนื่องจากเป็นลักษณะของ Extrude เหมือนกัน แต่เปลี่ยนค่าความยาวของเสาเป็นความกว้างของบันไดแทน

เริ่มจาก คอนกรีต โดยหาพื้นที่รูปด้าน จะได้ปริมาตรคอนกรีตต่อเมตรทันที
สำหรับเหล็กเสริมในแนวตรงรูปตัดขวาง เช่นเหล็ก RB9 ที่เสริมจมูกของบันได จะวางตามตรง ให้นับ จำนวนจะได้ระยะต่อเมตรทันที่


สำหรับเหล็กที่เสริมตามรูปตัดขวาง ให้วัดระยะจาก Dimension หรือ ใช้ Property ของเส้นนั้น ก็ได้ สำหรับ เหล็กที่เสริมตามลูกตั้งลูกนอน จะต้องใช้ PolyEdit เพื่อเชื่อม(join) จะได้วัดความยาวได้สะดวก
(อันนี้ถ้านับที่ละอันได้ก็ไม่เป็นไร) ก็จะได้ความยาวรวมของเหล็กมาซึ่งจะต้องวาง ตามระยะ

สำหรับไม้แบบจะมีเฉพาะลูกตั้ง ที่เหลือโดยรอบปิดหมด

ให้copyรูปของบันได แล้วตัดด้านบนออก เขียนเส้น Polyline แนวตั้งสูงเท่ากับ บันไดเพื่อบอกว่าจะมีไม้แบบเท่ากับ ลูกตั้ง


จากนั้นมาปรับในสูตรทีทำการ copy มาของเสา

ทำการ copy และเปลี่ยนตัวแปร ก่อน D เป็นความลึกหรือกว้างของบันได และ Space เป็นระยะวางเหล็กตามความกว้าง

แล้วเปลี่ยนที่สูตรแต่ละรายการ

สูตรคอนกรีต


สูตรเหล็กDB12
ในช่อง ตัวแปร 
ir1=11*D*DB12+2.28*(1+D/SPACE)*DB12+(1.1884+3.15+0.9771)*(1+D/SPACE)*DB12


สูตรเหล็ก RB9


สูตรไม้แบบ


เพิ่มอีกอย่าง มีการปูกระเบื่อง 8"x8" ทั้งลูกตั้งลูกนอน ก็เพียงเขียนเส้น ตามระยะลูกตั้งและลูกนอนแล้ว อ่านระยะเลือก Bom สำเร็จ ปูกระเบื่อง

เป็นเสร็จสิ้นบันทึก ทดสอบราคา

1 ความคิดเห็น: