วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558

PEAcad วาง ตัวอักษร ประมาณราคาในแบบ แล้วไม่แสดง ตัวหนังสือหรือ ผิดตำแหน่ง

ใน การวาง ตัวอักษร แทน วัสดุใน CAD แล้ว ตัวหนังสือ ไม่แสดง ผล หรือ ผิดตำแหน่ง จะมี 2 กรณีที่เจอประจำ
1. ถ้าผิดตำแหน่ง จะเกิดจาก UCS ไม่ได้อยู่ที 0,0,0 หรือจุด กำเนิด  ให้ เลือก View->3D View->plan view->World UCS ถ้า command Line ให้พิมพ์    
  Plan <enter> W <enter>
2.ถ้า กดแล้วตัวหนังสือไม่ขึ้น แต่ถ้า Regen แล้วแสดง  แสดงว่า Font -mctis.shx เลือก เป็น Bigfont หรือ ไม่มี
     ให้ แก้ โดย เลือก TextStyle  ที่ PEFONT ถ้ามี -mctis.shx อยู่ แต่ในช่อง Bigfont แสดงด้วย ให้เอาออก
     ถ้าไม่มี ให้เปลี่ยน เป็น Font ไทย แบบ truetype ตัวใหนก็ได้ ที่มีภาษาไทย