วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ปิดการตั้งค่า Automatic updates ของ Windows

อีกเรื่องพื้น ๆ ของผู้ใช้งาน Windows คือปัญหา Automatic Update ซึ่งหลังจากติดตั้ง Windows มา จะถูกตั้งค่าเป็น Install updates automatically (อัพเดทอัตโนมัติ) ทำให้บางครั้งตอน shut down เครื่อง จะต้องรอจนกว่า Windows จะ update เสร็จสิ้น ซึ่งใช้เวลาพอสมควรทีเดียว

วันนี้จะมาสาธิตวิธีการปิด Automatic Update ค่ะ ซึ่งถ้าเราต้องการ update ก็ยังสามารถเข้าไปสั่งได้ด้วยตัวเอง เมื่อเราพร้อม วิธีการก็ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ

1. Start > Control Panel2. กดที่ System and Security (ถ้าเป็นมุมมองแสดง Icon ให้เลือก Windows Update)


3. กดที่ Turn automatic update on or off 4. ในส่วนของ Important updates เลือกเป็น never check for updates (not recommend)


5. จากนั้นกด OK ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ ต่อไปก็ไม่ต้องเจอกับปัญหาปิดเครื่องนานอีกแล้ว ^^

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2556

แหล่งข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้างจากพาณิชย์จังหวัด สามารถดาวน์โหลดและจัดการได้ด้วย PEstimate 1.4

ด้วยฟีเจอร์ใหม่ในโปรแกรม PEstimate 1.4 สามารถดาวน์โหลดราคาวัสดุก่อสร้างอัตโนมัติได้ตามจังหวัด อัพเดทรายเดือน สามารถเลือกหลายจังหวัด สลับไปมา เพื่อใช้ราคาจังหวัดข้างเคียงอ้างอิงได้อีกด้วย


หน้าต่างการดาวน์โหลดราคาวัสดุ จากพาณิชย์จังหวัด เปลี่ยนจังหวัดได้ และอัพเดทรายเดือน


เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้ว จะมีรายการราคาใหม่แสดงให้เห็น เปรียบเทียบกับจังหวัดอื่น และราคาเดือนอื่น ๆ สามารถค้นหาตามชื่อ และตามหมวดหมู่ได้อีกด้วย


หน้าต่างการจัดการราคาวัสดุ


ดูวีดีโอสาธิตได้ที่ด้านล่างนี้
พบกับ PEstimate 1.4 ได้ที่ www.pestimate.net

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2556

การตรวจและเชื่อมโยงสูตรBom กับ วัตถุใน CAD แบบ Online ของ PestimateCAD

ใน Pestimate CAD (PESCAD) เดิมการจะตรวจว่า โปรแกรมเชื่อมกับ Entity หรือ เส้นใน CAD ตรงใหน ทำไม่ได้ โดยตรง ใน PES 1.4 ใหม่ จะทำงานได้ง่ายกว่าเดิมมาก และจะตรวจเช็คด้วยว่าที่เคยเชื่อมโยง คิดราคา ไปแล้ว หรือ ลบเส้น ไม่คิดแล้ว มี อันใหนบ้าง โดย เพิ่มคำสั่ง "PESQTO" หรือเรียกจากหน้าส่งออก ใน PES ก็ได้

แสดงผล จะแสดง รายการและ เมื่อกดที่รายการ ที่ส่ง Bom รายการไป Pestimate จะแสดง Entity วัตถุที่ เลือก กระพริป

และ   ถ้าผิด สามารถแก้ Property ได้ทันที่ จาก Property

และ กดที่ "ปรับปรุ่งรายการที่เลือก"ก็จะนำเข้าทันที่ ทำให้ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อของ งาน ตาม Layer หรือต้องการเปลี่ยนรายการชื่อวัสดุ ทำได้ โดยไม่ต้องลบแล้วนำเข้าใหม่ (อันนี้ ลูกค้าแนะนำมาขอขอบคุณอย่างยิ่งครับ)
ถ้าต้องการการเพิ่ม รายการ ให้เลือกที่ "เพิ่ม Object เลือกจากแบบ"
กรณีที่รายการไม่มี โปรแกรมจะถามว่า จะตัดการเชื่อมโยงหรือไม่ และแสดงผลเป็นสีแดง รายการที่ไม่มีสามารถลบออกไปได้ทันที่ ทำให้การตรวจรายการซำ้หรือ รายการเกิน ทำได้อย่างถูกต้อง
ตัวอย่าง Video http://youtu.be/0Qnwj1KYdDQ

วันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2556

ตัวคำนวนของ Pestimate Bom ที่ใช้งานได้

ในการสร้างสูตร สำหรับ Post ก่อนหน้านี้ เป็นการรวบรวมว่ามี ตัวคำนวนอะไรบ้างที่ใช้งาน ได้ใน Pestimate  (สิงหาคม 2556 ถ้าลูกค้าก่อนหน้านี้ ขอ Update ได้ครับ )


           AND Returns TRUE if all of its arguments are TRUE =AND(logical1[, logical2,…])
            FALSE Returns the logical value FALSE =FALSE
            IF Specifies a logical test to perform =IF(logical_test, value_if_true, value_if_false)
            NOT Reverses the logic of its argument =NOT(logical)
            OR Returns TRUE if any argument is TRUE =OR(logical1[, logical2,…])
            TRUE Returns the logical value TRUE =TRUE";
        const string MATH =
            ACOS Returns the arccosine of a number =ACOS(number)
            ASIN Returns the arcsine of a number =ASIN(number)
            ATAN Returns the arctangent of a number =ATAN(number)
            ATAN2 Returns the arctangent from x- and y-coordinates =ATAN2(x_num, y_num)
            CEILING Rounds a number to the nearest integer or to the nearest multiple of significance =CEILING(number)
            COS Returns the cosine of a number =COS(number)
            COSH Returns the hyperbolic cosine of a number =COSH(number)
            EXP Returns e raised to the power of a given number =EXP(number)
            FLOOR Rounds a number down, toward zero =FLOOR(number)
            INT Rounds a number down to the nearest integer =INT(number)
            LN Returns the natural logarithm of a number =LN(number)
            LOG Returns the logarithm of a number to a specified base =LOG(number[, base])
            LOG10 Returns the base-10 logarithm of a number =LOG10(number)
            PI     Returns the value of 3.14159  =PI()
            POWER Returns the result of a number raised to a power =POWER(number, power)
            RAND Returns a random number between 0 and 1 =RAND()
            RANDBETWEEN Returns a random number between the numbers you specify =RANDBETWEEN(bottom, top)
            SIGN Returns the sign of a number =SIGN(number)
            SIN Returns the sine of the given angle =SIN(number)
            SINH Returns the hyperbolic sine of a number =SINH(number)
            SQRT Returns a positive square root =SQRT(number)
            SUM Adds its arguments =SUM(number1[, number2, …])
            TAN Returns the tangent of a number =TAN(number)
            TANH Returns the hyperbolic tangent of a number =TANH(number)
            TRUNC Truncates a number to an integer =TRUNC(number)";
        const string STATISTICAL =
           AVERAGE Returns the average of its arguments values =AVERAGE(number1 [, number2, …])
            COUNT Counts how many numbers are in the list of arguments =AVERAGEA(number1 [, number2, …])
            MAX Returns the maximum value in a list of arguments =MAX(number1 [, number2, …])
            MIN Returns the minimum value in a list of arguments =MIN(number1 [, number2, …])
            STDEV Estimates standard deviation based on a sample =STDEV(number1 [, number2, …])
            STDEVP Calculates standard deviation based on the entire population =STDEVP(number1 [, number2, …])
            STDEVPA Calculates standard deviation based on the entire population, including numbers, text, and logical values =STDEVPA(number1 [, number2, …])
            VALUE Converts a text argument to a number =VALUE(text);

สูตร ของ Bom ใน Pestimate มี การคำนวนที่ซับซ้อน ได้แล้ว

ในการคำนวน ของ Pestimate เดิมนั้น ทำได้ จากการ บวกลบ คูณ หาร ไม่สามารถทำการคำนวนที่ซับซ้อน เช่น ถอน ราก หรือ คำนวนมุม ได้ ตอนนี้ โปรแกรม Pestimate (ตั้งแต่ สิงหาคม 56)ได้เพิ่มความสามารถให้ใช้ สูตรที่ซับซ้อน ได้   (ดู วิดีโอ) เช่น
  การคำนวนระยะของ จันทัน เมื่อรู้ระยะ ในแนวราบ และ ระยะในแนวดิ่ง

ในภาพ ถ้าคำนวนระยะจันทัน จะเป็น    ราก2 ของ (ระยะแนวดิ่งยกกำลัง2+ ครึ่งของระยะราบยกำลัง2)

ถ้าให้ ระยะดิ่ง เป็น H และ ระยะ ราบ เป็น W และระยะจันทันเป็น L3

การตั้งค่า
 H=3.5 (ขอปัดเศษ)
W=9.767
เช่นตั้งในส่วนรายละเอียดของ Bom


ในสมการในช่องของการคำนวน จะเป็น
 L3=SQRT(POWER(H,2)+POWER(W/2,2))
หรือ
L3=SQRT(H*H+(W/2*W/2))

โดยถ้าเลือกเป็นเหล็ก ตัว C ที่ขายในท้องตลาด จะเป็น 6 เมตรต่อท่อน จะได้
L3=SQRT(POWER(H,2)+POWER(W/2,2))/6
จำนวนท่อนวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556

การยกเลิก Linetype หรือชนิดของวัตถุที่ไม่ใช้ใน PEstimateCAD

การยกเลิก Linetype หรือชนิดของวัตถุที่ไม่ใช้
ในแบบ Drawing ใช้ Linetype แทนชนิตวัตถุในหลายครั้งจะมี Linetype ที่กำหนดชื่อผิด การที่มีอยู่ ก็ไม่เป็นปัญหา แต่อาจจะเลือกผิดได้ในการทำงาน วิธีการ ที่จะลบ ไป ต้องทำตามขั้นตอน
1.  ต้องเลือกวัตถุที่ เป็น Linetype นี้เปลียนเป็น Linetype แบบอื่นก่อน โดย กดที่วัตถุ และเลือก Properties และ เลือกที่ LineType;
2.  ใน Pestimate ต้อง ลบก่อน
กดปุ่ม แดง “ลบ Linetype”

และกด “Linetype เส้นตรง” ต่อ

3.  เรียกคำสั่ง Purge และเลือกที่ Line type เลือก Linetype ที่ต้องการ ลบ และ กด Purge (พิมพ์ที่Command)
SM-1|A|Ax1.394 ก็จะหายไป


ตัวอย่างการสร้าง สูตรคอนกรีตด้วยตารางคำนวน

ตัวอย่างการสร้าง สูตรคอนกรีตด้วยตารางคำนวน
บทความที่สมบรูณ์ สร้างทั้งBOM ตาม Download
ใน PEstimate 1.4 จะใช้ง่ายขึ้นในการสร้างสูตรด้วยตารางคำนวน (วิดีโอ)
เริ่มต้น การสร้างสูตร
กดที่ เพิ่ม วัสดุ เช่น คอนกรีต ก่อน และ เลือก ค่าแรง แล้ว
กดที่ ช่องตัวแปร จะสร้าง ตัวแปรให้ ให้เพิ่ม # แล้วกดที่ปุ่ม #


โปรแกรมจะใส่ ตัวแปรให้อัตโนมัติ เช่น V1=
ให้พิมพ์เพิ่ม # ต่อไป เป็น  V1=# แล้วกด ปุ่ม “#” ข้างๆ จะแสดงเป็น ตารางคำนวนให้

จะเหมือนกับ ตารางคำนวนทั้วไป คือต้องใส่ =  และตามดัวยค่า หรือช่องในการคำนวน
ช่องสีแดง คือช่องที่จะส่งค่าข้ามไปที่ โปรแกรมจัดการ Bom สามารถเปลี่ยนช่องได้ โดยกดไปทีช่องใหม่ และกดเครื่องหมายถูกที่ แถบด้านบน

สำหรับตัวแปรจากโปรแกรม จัดการBom จะอยู่ใน ช่องคำสั่งส่งต่อ ให้ กด เมาวส์ที่นี้ จะแสดงเมนู ให้เลือก

กด Double clickไปที่ช่อง สีแดง แถบด้านบนจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง
หมายถึง สถานะ แก้ไข จะจบเมื่อกด Enter กด ESC เพื่อยกเลิก
ใส่เครื่องหมาย =


กดที่ตัวหนังสือ คำสั่ง จะแสดงเมนู ตัวแปร

เลือก ตัวแปรBom จะแสดง ตัวแปรจากโปรแกรมจัดการ BOM
เลือก $W และกด * และกดซ้ำที่ คำสั่งอีกที เลือก $D

แล้วกด Enter
จะได้ปริมาตร คอนกรีต
 กดเครื่องหมาย “X” ปิดหน้านี้ จะกลับไปที่ จัดการBOM
กด “บันทึก” จะได้ คอนกรีต พร้อมค่าแรง

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

การนำราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ มาใช้ในโปรแกรมอัตโนมัติ ผ่านระบบ Cloud

ใน Version ใหม่ของ Pestimate ได้สนับสนุนระบบ Cloud(ระบบผ่าน Internet) โดยที่ราคาวัสดุก่อสร้าง สามารถนำเข้าได้โดย อัตโนมัติ ผ่านระบบของ Pestimate.net สำหรับผู้ที่ใช้ Version เก่าก็ยังใช้วิธีนำเข้า แบบเดิมได้ โดยการ Download จาก กระทรวงพาณิชย์ แต่ถ้าให้สะดวก กรุณา ติดต่อ Upgrade จะสะดวกกว่ามากโดยเฉพาะเวลาที่หาราคาคาวัสดุในจังหวัดที่ทำการ ประมาณราคาแล้วไม่มี สามารถ ดึงข้อมูลราคาของจังหวัดข้างเคียงได้ทันที จากInternet
ในการดึงข้อมูล ให้เลือกใน เมนูใหม่
"ดาวน์โหลดราคาวัสดุอัตโนมัติ" โดยจะนำราคาที่แสดงใน Web กระทรวงพาณิชย์
( http://www.price.moc.go.th )
มาในโปรแกรม ใช้เวลาไม่นานการติดตั้ง SQL Server 2008 แบบเงียบ ไม่ต้องคิด

ฐานข้อมูลของPestimate จะเป็น SQL Server มักจะมีปัญหาในการติดตั้ง Microsoft SQL server จากผู้ใช้งาน ก็จะเป็นปัญหาสำหรับผู้ที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษ แล้วลงไม่ค่อยจะได้ สำหรับ Window 7-8 ถ้าลง SQL Server 2005 ไม่ได้ (จะตอบแค่ Next ก็มักจะลงได้) จะต้องเป็น SQL Server 2008 จะงงเวลาลงเพราะถามหลายหน้ามาก สำหรับผู้ที่ไม่ถนัด ให้เลือก Install.bat ลงใน ใน Pestimate (Flash Drive) \SQL Server2008 ก็จะลงโดยไม่ถามมาก เพียงคำถามเดียวว่าจะลงหรือไม่เท่านั้น
สำหรับผู้ที่มี SQL Server ที่มาจาก Microsoft อาจจะทำเองก็ได้ โดยสร้าง INI ไฟล์ตามตัวอย่าง

ในการเรียกจาก Command

sqlexpr_x86_enu.exe /CONFUGURATIONFILE="C:\<โฟล์เดอร์>\Setup.ini”.


ใน ไฟล์ Setup.ini

;SQLSERVER2008 Configuration File
[SQLSERVER2008]
; Specify the Instance ID for the SQL Server features you have specified. SQL Server directory structure, registry structure, and service names will reflect the instance ID of the SQL Server instance.
INSTANCEID=”SQLExpress”
; Specifies a Setup work flow, like INSTALL, UNINSTALL, or UPGRADE. This is a required parameter.
ACTION=”Uninstall”
; Specifies features to install, uninstall, or upgrade. The list of top-level features include SQL, AS, RS, IS, and Tools. The SQL feature will install the database engine, replication, and full-text. The Tools feature will install Management Tools, Books online, Business Intelligence Development Studio, and other shared components.
FEATURES=SQLENGINE,REPLICATION,FULLTEXT,RS,BIDS,SSMS,SNAC_SDK,OCS
; Displays the command line parameters usage
HELP=”False”
; Specifies that the detailed Setup log should be piped to the console.
INDICATEPROGRESS=”True”
; Specifies that Setup should install into WOW64. This command line argument is not supported on an IA64 or a 32-bit system.
X86=”False”
; Detailed help for command line argument ROLE has not been defined yet.
ROLE=”AllFeatures_WithDefaults”
; Detailed help for command line argument ENU has not been defined yet.
ENU=”True”
; Specify if errors can be reported to Microsoft to improve future SQL Server releases. Specify 1 or True to enable and 0 or False to disable this feature.
ERRORREPORTING=”False”
; Specify that SQL Server feature usage data can be collected and sent to Microsoft. Specify 1 or True to enable and 0 or False to disable this feature.
SQMREPORTING=”False”
; Specify a default or named instance. MSSQLSERVER is the default instance for non-Express editions and SQLExpress for Express editions. This parameter is required when installing the SQL Server Database Engine (SQL), Analysis Services (AS), or Reporting Services (RS).
INSTANCENAME=”SQLEXPRESS”
; Agent account name
AGTSVCACCOUNT=”AUTORITE NT\SERVICE RÉSEAU”
; Auto-start service after installation.
AGTSVCSTARTUPTYPE=”Disabled”
; Startup type for Integration Services.
ISSVCSTARTUPTYPE=”Automatic”
; Account for Integration Services: Domain\User or system account.
ISSVCACCOUNT=”NT AUTHORITY\NetworkService”
; Controls the service startup type setting after the service has been created.
ASSVCSTARTUPTYPE=”Automatic”
; The collation to be used by Analysis Services.
ASCOLLATION=”Latin1_General_CI_AS”
; The location for the Analysis Services data files.
ASDATADIR=”Data”
; The location for the Analysis Services log files.
ASLOGDIR=”Log”
; The location for the Analysis Services backup files.
ASBACKUPDIR=”Backup”
; The location for the Analysis Services temporary files.
ASTEMPDIR=”Temp”
; The location for the Analysis Services configuration files.
ASCONFIGDIR=”Config”
; Specifies whether or not the MSOLAP provider is allowed to run in process.
ASPROVIDERMSOLAP=”1″
; A port number used to connect to the SharePoint Central Administration web application.
FARMADMINPORT=”0″
; Startup type for the SQL Server service.
SQLSVCSTARTUPTYPE=”Automatic”
; Level to enable FILESTREAM feature at (0, 1, 2 or 3).
FILESTREAMLEVEL=”0″
; Set to “1″ to enable RANU for SQL Server Express.
ENABLERANU=”True”
; Specifies a Windows collation or an SQL collation to use for the Database Engine.
SQLCOLLATION=”French_CI_AS”
; Account for SQL Server service: Domain\User or system account.
SQLSVCACCOUNT=”MyUserSQLSrv”
; Windows account(s) to provision as SQL Server system administrators.
SQLSYSADMINACCOUNTS=”MyUserAdm”
; The default is Windows Authentication. Use “SQL” for Mixed Mode Authentication.
SECURITYMODE=”SQL”
; Default directory for the Database Engine backup files.
; Provision current user as a Database Engine system administrator for SQL Server 2008 R2 Express.
ADDCURRENTUSERASSQLADMIN=”True”
; Specify 0 to disable or 1 to enable the TCP/IP protocol.
TCPENABLED=”1″
; Specify 0 to disable or 1 to enable the Named Pipes protocol.
NPENABLED=”0″
; Startup type for Browser Service.
BROWSERSVCSTARTUPTYPE=”Automatic”
; Specifies which account the report server NT service should execute under. When omitted or when the value is empty string, the default built-in account for the current operating system.
; The username part of RSSVCACCOUNT is a maximum of 20 characters long and
; The domain part of RSSVCACCOUNT is a maximum of 254 characters long.
RSSVCACCOUNT=”MyUserSSRS”
RSSVCPASSWORD=”myPassword”
; Specifies how the startup mode of the report server NT service. When
; Manual – Service startup is manual mode (default).
; Automatic – Service startup is automatic mode.
; Disabled – Service is disabled
RSSVCSTARTUPTYPE=”Automatic”
; Specifies which mode report server is installed in.
; Default value: “FilesOnly”
RSINSTALLMODE=”FilesOnlyMode”
; Add description of input argument FTSVCACCOUNT
FTSVCACCOUNT=”NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE”
; licence terms
IACCEPTSQLSERVERLICENSETERMS=”True”
; Parameter that controls the user interface behavior. Valid values are Normal for the full UI, and AutoAdvance for a simplied UI.
;UIMODE=”Normal”
; Setup will not display any user interface.
;QUIET=”False”
; Setup will display progress only without any user interaction.
QUIETSIMPLE=”True”
; password sql server connexion
SAPWD=”myPassword”

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2556

การติดตั้งโปรแกรม Pestimate ใน Window7,8


การติดตั้งโปรแกรมPestimate
โปรแกรม Pestimate เป็นโปรแกรมประมาณราคาที่เชื่อมโยงกับโปรแกรม CAD ซึ่งสามารถใช้กับ Autocad หรือ PPCAD Nano ได้เช่นกัน สำหรับโปรแกรม Pestimate จะมี 3 ส่วน ได้แก่
1.  โปรแกรม Pestimate ที่จะเป็นโปรแกรมสำหรับการจัดการประมาณราคา และ ออกรายงาน สรุปต่าง
2.  โปรแกรมPestimate CAD หรือ PES.1.3 หรือ Pes.1.<อาจจะมากกว่า> เป็นโปรแกรม CAD ลิขสิทธิ ที่มีโปรแกรม Pestimate มาด้วย
3.  โปรแกรม PestimateAddon สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรม Autocad ในการทำงานประมาณราคา

โดยการติดตั้งแต่ Windows จะมีข้อแต่ต่างกัน พอสมควร โดยจะแยก เป็น 3 หมวด ได้แก่
1.  การติดตั้งบน Windows XP 32bitsและ 64 bits หรือรุ่นเก่า
a. ติดตั้ง Microsoft SQL Server 2005
b. ติดตั้ง Dotnetfx35.exe
c. ติดตั้ง Pestimate.msi
d. ติดตั้ง Pes1.3.exe
e. ติดตั้งเมนูใน Autocad

2.  การติดตั้งบน Windows 7 32bits และ 7  64 bits รุ่นใหม่
จะเหมือนกับ Windows XP เกือบหมด แต่การติดตั้งเมนูใน(e) ต้องเลือกจากไฟล์ใน โฟล์เดอร์ c:\pestimate และเป็น as Adminstrator โดยการกด Mouse ขวา
3.  การติดตั้งสำหรับ Window 8 32bits และ 64 bits
a. ติดตั้ง Microsoft SQL Server 2008 x64 จะติดตั้ง SQL 2005 ไม่ได้ ไปดูในหน้า ติดตั้ง SQL Server 2008
b. ติดตั้ง Dotnetfx35.exe
c. ติดตั้ง Pestimate.msi
d. ติดตั้ง Pes1.3.exe
e. ติดตั้งเมนูใน Autocad ต้องเลือกจากไฟล์ใน โฟล์เดอร์ c:\pestimate และเป็น as Adminstrator โดยการกด Mouse ขวา ถ้ามีคำเตือนให้กดเลือก “Correct..”

เอกสารทั้งหมดอยู่ในนี้ครับ

การประมาณราคาหลังคาและสันต่างๆ


การประมาณวัสดุหลังคา
ในการประมาณวัสดุหลังคา ค่าที่ต้องการใช้จะประกอบด้วย
1.  พื้นที่หลังคา
2.  ความยาวของตะเข้สัน
3.  ความยาวของตะเข้ราง
4.  จำนวนครอบแบบต่างๆ
รายการอื่นเช่น เชิงชาย
จะใช้ระยะรอบของหลังคา


การวัดพื้นทีหลังคา
พื้นที่หลังคามีความลาดเอียง เช่น การลาดเอียง 30 องศา
หมายถึงว่า พื้นที่ของหลังคาก็จะเพิ่ม จาก สมการ

พื้นที่เอียง = พื้นที่แปลน/ cos(30องศา)

สำหรับระยะของสันเอียง หรือสันที่บรรจบ


โดยมาจากรูปที่ระยะของสองด้านที่ เป็น Slope นั้นเท่ากัน

ระยะของสันตะเข้= Sqrt(2+tan(30)^2/sqrt(2);
sqrt(2) หรือ 1.414 มาจากระยะที่เห็นบนแปลนเที่จะยาวเนื่องจาก ฉาก
เอกสารวิธีทำใน Link นี้นะครับ
เอกสาร

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

การให้ Pestimate CAD ทำงานใน Autocad 2014

โปรแกรม Pestimate CAD Plugins เป็นโปรแกรมเสริม ทำงานได้ ตั้งแต่ Autocad 2007-2014 สำหรับ
Autocad 2014 จะมีการป้องกัน Virusในโปรแกรม ถ้ามาจาก Site ที่ไม่ได้ Register จะถามทุกครั้งที่มีการ Load
เช่นเมื่อติดตั้ง Pestimate Plugins แล้ว จะถามตามนี้

วิธีแก้เพื่อไม่ให้ถามทุกครั้งที่ทำงาน ใช้คำสั่งที่ command line
Options
และเพิ่ม Trusted Locations ใน Folder c:\pestimate และ c:\pestimate\pestimate13

เพื่อเรียกโปรแกรม อีกครั้งจะไม่ถามอีก


วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2556

การปรับราคาวัสดุเพิ่มค่าขนส่ง

ในการประมาณราคาทั้งในภาครัฐ และเอกชน กรณีที่มีการขนส่งทางไกล เช่น การเดินทางในเขตชนบทที่ไม่มีร้านวัสดุก่อสร้างที่ขนส่ง วัสดุก่อสร้างหลักเช่น ปูน หิน ทราย  เราอาจจะเพิ่มราคากลางวัสดุ เข้าไปในโปรแกรม Pestimate ได้ 2 วิธี คือการ เพิ่มจาก ตารางวัสดุโดยตรง ในระหว่างที่นำเข้า ใน เมนู ข้อมูลหลัก หรือ ใช้คำสั่ง โครงการ->ราคาวัสดุในโครงการ

การใช้ ราคาวัสดุในโครงการจะสะดวกสำหรับผู้ที่ใช้งาน ที่ยังไม่รู้ว่าจะใช้วัสดุ อะไรบ้างโดยการ ทำการเลือกสุตรไปก่อน จนกระท่ังสุดท้าย ค่อยมาปรับ ราคาค่าขนส่ง
เช่นกรณีนี้ มีการคำนวนประมาณราคาไปแล้วจากการใช้สุตร และ รายงาน ก็ออกมาดังที่แสดง

เมื่อเราเลือก ราคาวัสดุในโครงการ และ จะแสดงรายการวัสดุที่ใช้

เลือกที่ ส่งออก Excel เพื่อแก้ไข


แก้ไขราคาต่อหน่วย ที่ต้องการ แล้ว จัดการ Save As 
เลือกเป็น Other Format -> CSV 

เมื่อกลับมาที่ Pestimate ให้ทำการนำเข้า

เป็นการปรับราคา วัสดุที่ใช้ใน โครงการนี้ จะเป็นราคาใหม่ ถ้าดูรายงานสรุปก็จะเป็นราคาใหม่วันศุกร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2556

การประมาณราคาบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กบันไดเป็นองค์ประกอบของบ้าง อาคาร ที่มีการก่อสร้างซับซ้อน เมื่อเทียบกับ คาน หรือเสา และ การประมาณราคาจุกจิก พอสมควรเรื่องจากรูปร่างของ บันไดเอง


ในแบบจะเป็นตัวอย่างบันใด อธิบายตามแบบ เป็นบันใดตรง คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดควากว้าง 1 เมตร โดยที่จะใช้เหล็กเสริม 2 ชนิด ได้แก่ DB12 หรือเหล็กข้ออ้อย ศก.12 มม และ เหล็กกลม 9 มม การวาง จะวางเป็นตะแกรง ด้านท้องของบันใด สำหรับ รูปตั้งรูปนอนจะมีเหล็กเสริมระยะ 0.3 เมตร


สำหรับประมาณการใช้คอนกรีต จะใช้รูปด้าน เป็นพื้นที่เพื่อหาปริมาณคอนกรีต สำหรับ เหล็กจะนับใช้ทั้ง 2 ด้านคือด้านตามแนวรูปตัดและที่เป็นระยะตามความยาว ของบันใด
กรณีของไม้แบบดูจากรูปในการก่อสร้างจะมีไม้แบบตามลูกตั้งของบันได จึงจะคิดด้านเดียว
เพื่อความสะดวกในการสร้างสูตร จะใช้ Bom ของเสา เปลี่ยนเป็น สูตรของบันได เนื่องจากเป็นลักษณะของ Extrude เหมือนกัน แต่เปลี่ยนค่าความยาวของเสาเป็นความกว้างของบันไดแทน

เริ่มจาก คอนกรีต โดยหาพื้นที่รูปด้าน จะได้ปริมาตรคอนกรีตต่อเมตรทันที
สำหรับเหล็กเสริมในแนวตรงรูปตัดขวาง เช่นเหล็ก RB9 ที่เสริมจมูกของบันได จะวางตามตรง ให้นับ จำนวนจะได้ระยะต่อเมตรทันที่


สำหรับเหล็กที่เสริมตามรูปตัดขวาง ให้วัดระยะจาก Dimension หรือ ใช้ Property ของเส้นนั้น ก็ได้ สำหรับ เหล็กที่เสริมตามลูกตั้งลูกนอน จะต้องใช้ PolyEdit เพื่อเชื่อม(join) จะได้วัดความยาวได้สะดวก
(อันนี้ถ้านับที่ละอันได้ก็ไม่เป็นไร) ก็จะได้ความยาวรวมของเหล็กมาซึ่งจะต้องวาง ตามระยะ

สำหรับไม้แบบจะมีเฉพาะลูกตั้ง ที่เหลือโดยรอบปิดหมด

ให้copyรูปของบันได แล้วตัดด้านบนออก เขียนเส้น Polyline แนวตั้งสูงเท่ากับ บันไดเพื่อบอกว่าจะมีไม้แบบเท่ากับ ลูกตั้ง


จากนั้นมาปรับในสูตรทีทำการ copy มาของเสา

ทำการ copy และเปลี่ยนตัวแปร ก่อน D เป็นความลึกหรือกว้างของบันได และ Space เป็นระยะวางเหล็กตามความกว้าง

แล้วเปลี่ยนที่สูตรแต่ละรายการ

สูตรคอนกรีต


สูตรเหล็กDB12
ในช่อง ตัวแปร 
ir1=11*D*DB12+2.28*(1+D/SPACE)*DB12+(1.1884+3.15+0.9771)*(1+D/SPACE)*DB12


สูตรเหล็ก RB9


สูตรไม้แบบ


เพิ่มอีกอย่าง มีการปูกระเบื่อง 8"x8" ทั้งลูกตั้งลูกนอน ก็เพียงเขียนเส้น ตามระยะลูกตั้งและลูกนอนแล้ว อ่านระยะเลือก Bom สำเร็จ ปูกระเบื่อง

เป็นเสร็จสิ้นบันทึก ทดสอบราคา