วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

เปิดโปรแกรม Autocad 2019 แล้วเกิด Error หลังจากแสดงจอแล้ว

ในการลงโปรแกรม Autocad 2019 บางเครื่องอาจจะเกิดปัญหา เมื่อเปิด แล้วเกิด Error แต่แสดง จอและ เมนูแล้ว อาจจะเกิดจาก Graphic Driver ที่ไม่ Compatible กับ Graphic API ของ Autocad วิธีแก้ไข ให้ปิด HardwareEnabled ใน Registry ของ Autocad  เปลี่ยนเป็น 0 ก็จะแสดง จอได้

วิธีทำ
ใช้คำสั่ง ที่ Search พิมพ์ RegEdit.exe เลือกไปที่ 
Current Users-> Software->AutoCAD->R23.0->ACAD-2001:409->DMCCertifcation 

และ กดMouseขวา Modify ที่ HardwareEnabled เปลี่ยนเป็น 0


วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

(VDO) การนำเข้าเมนู pestimate เข้า autocad 2015 ขึ้นไป


ใช้ได้กับเวอร์ชั้น Autocad 2015 ขึ้นไป

Pestimate กับ Autocad LT

Autocad LT เป็น Autocad ราคาถูก ทำงาน 2 มิติ ได้เป็นอย่างดี สำหรับโปรแกรม Plugins ของ Pestimate ที่ใช้ใน Autocad ตัวเต็มนั้น จะทำงานได้ไม่ได้ แต่มี Third Party ที่ทำให้โปรแกรมบน Autocad ชุดเต็มทำงานได้บน Autocad LT เช่น Manusoft สามารถแสดงเมนู และ คำสั่ง ได้ แต่ คำสั่งบางคำสั่งที่เรียกชุดคำสั่งของ Autocad ตัวเต็มจะทำงานไม่ได้เท่านั้นแต่สามารถทดแทนโดยใช้คำสั่งใน Pestimate Application  คำสั่งโดยส่วนมากทำงานได้ดี ปัจจุบัน support LT2017-2019 กรณีที่ใช้ใหม่กว่านนี้ กรุณาติดต่อบริษัทฯ


วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

วันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

การแก้ไขปัญหา SQL Server ติดต่อกับ Pestimate ไม่ได้กรณีมี Domain Admin

ในกรณีที่ติดตั้ง Pestimate ใน องค์กรที่มี Admin ควบคุม ผ่าน Domain Controller การติดตั้ง SQL Server จำเป็นต้องมี Password ของ Admin และ จะต้อง เพิ่ม User ใน SQL Server ถายหลัง
ขั้นตอน จะเพิ่มขึ้นมา
1. ต้องติด SQL Server Express 2012 โดยใช้ password ของ Admin
2.  ลง SQL Server Management 2012 และเปิดใช้งาน เลือกdatabase เป็น .\SQLEXPRESS ถ้าไม่ได้ จะเป็น <ชื่อUser>\SQLEXPRESS
3. Attach Database c:\pestiamte\sqldata\Estdb.mdb
4. เป็น Authenticate จาก Windows เป็น Windows and SQLServer
4. ไปที่ Tree Login แล้วเพิม User เช่น PES ใส่ password เช่น 1q2w3e4r (สมมุติ)
แล้ว Set Permission ตามรูป

วิธีทดสอบว่า SQL Server ที่ตั้งค่า Userแล้วทำงาน ให้ทดลองใน CMD (dosmode)
ลอง Key command Line
sqlcmd -S .\SQLEXPRESS -UPES -P1q2w3e4r -Q"USE [EstDb];"

ถ้า return บอกว่า change database to EstDb แสดงว่าใช้ได้


ไปแก้ c:\pestimate\sqldata\pestimate.cfg และ pestimatelocal.cfg ตามในภาพ
ใส่ username และ password
แก้ IG| เป็นในภาพ