วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559

Pestimate BIM for Revit ทำงาน Group,Link และ Revit Server

การใช้ Link กับ Group ของ Revit เป็นเรื่องที่ใช้งานสำหรับการประสานงานระหว่างคนออกแบบ และ ต่างสถานที่ Office ในระบบที่เป็น Revit Server จะใช้ เป็นส่วนสำคัญของการทำงานซึ่งจะแบ่งงานตามความรับผิดชอบ

โปรแกรม Pestimate สามารถ ทำงาน ประมาณราคา วัสดุ ได้ จาก อาคาร หรือส่วนของอาคารที่มาเป็น Group หรือ  Link Model โดยเฉพาะ งานงานระบบ หรือ MEP และ สามารถ Highlight ดูราคาของแต่ละ Item ได้ จาก Model ที่มาจาก Server
โดยการประมาณราคาวัสดุ จะให้ ทางเลือกที่จะประมาณราคาเป็น กลุ่มของงาน ก็ได้ หรือจะลงรายละเอียด ของ ใน Link หรือ Group ในรูป อาคารใหญ่จะเป็น Link ส่วนร้านค้าจะเป็น Import Group


โดยการลงรายละเอียดก็เหมือนการใช้ Pestimate ที่จะตั้งต่า Bom กับ ชิ้นส่วนต่างๆได้


และสามารถดูราคาของแต่ละวัตถุได้

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559

Pestimate สำหรับ ผุ้ใช้ ZWCAD

ZWCAD 2017  เป็นโปรแกรมเขียนแบบ เช่นเดียวกับ Autocad เป็นโปรแกรมที่ Pestimate ได้ออก Plugins สำหรับผู้ใช้งาน ZWCAD เป็นทางเลือก ในเรื่อง ประสิทธิถาพ และ ราคา


วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2559

การใช้งาน Pestimate บน BIM


การใช้งาน Pestimate บน BIM

1.สามารถถอดแบบเหล็กเสริมโครงสร้างที่ทำการคำนวณโครงสร้างมาแล้ว เมื่อคำนวณกับสูตรวัสดุมวลรวมต่อหน่วย
2.สามารถแสดงชิ้นส่วนที่ถูกเลือกบน Model เมื่อเลือกจากรายการชิ้นส่วนในแบบ
3. สามารถดูราคาเฉพาะชิ้นส่วนที่ถูกเลือกบน Model

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ค่าแรงแปรคิดจากค่าแรง 300 บาทตามเนื้องาน

ค่าแรงสำหรับแรงงาน ทั่วไป เช่นงานขุดดิน ยกของ ที่ใช้การจ้างงานรายวัน วันละ 300 บาท แต่คิดจากเนื้องาน จะสร้าง Bom อย่างไร เช่นงานขุดดิน จะทำได้ 2.2 ลบเมตร ต่อคนต่อวัน
ถ้ามีงาน 100 ลบเมตร จะเป็นเงินเท่าไร
ขั้นที่ 1 ให้ไปสร้างตัวแปรหลักก่อน เป็นปริมาตรที่ขุดได้ต่อคนต่อวัน โดยนับเป็นชิ้น


โดยจำชื่อตัวแปร เช่น PST0121 ใว้

ไปที่ ภายในโครงการปัจจุบัน Medium Bom
ทำการสร้าง Bom ค่าแรง รายวัน 300 บาท โดยเป็นชิ้น
ไปที่จัดการ BOM ทำการเพิ่ม Bom
เพิ่มรายการเป็นค่าแรงขุดดิน
และ ทำการ เพิ่ม รายการ เลือกที่ SubBom และเลือก ค่าแรงขุดดิน
สำหรับ การคำนวน ให้กดที่สมการ
โดยคิดว่า   1 (วัน) / ปริมาตร จะได้เป็นค่าแรงต่อ ลบ เมตร
ก็จะได้ sub Bom ไปใช้เป็นค่าแรง ตามงาน กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าแรงก็ไปทำการแก้ที่ค่าแรง
เนื่องจาก ความสามารถในการขุดดินไม่เปลี่ยน ก็จะใช้สูตรได้ตลอด

วันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2559

Autocad 2016 เปิด toolbar แบบเก่า

Autocad 2016 ตัด workspace classic ทำให้เลือก toolbar แบบเดิมไม่ได้ วิธีเรียกง่ายๆ. 
คำสั่ง.  
-Toolbar
พิมพ์ Draw กด Enter
Show กด Enter
จะแสดง toolbar ของ draw
จากนั้นต้องการตัวอื่นเช่น. Layers,Properties
ให้กด mouse ขวาที่ หัวของ toolbar จะมีให้เลือก