วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2556

การปรับราคาวัสดุเพิ่มค่าขนส่ง

ในการประมาณราคาทั้งในภาครัฐ และเอกชน กรณีที่มีการขนส่งทางไกล เช่น การเดินทางในเขตชนบทที่ไม่มีร้านวัสดุก่อสร้างที่ขนส่ง วัสดุก่อสร้างหลักเช่น ปูน หิน ทราย  เราอาจจะเพิ่มราคากลางวัสดุ เข้าไปในโปรแกรม Pestimate ได้ 2 วิธี คือการ เพิ่มจาก ตารางวัสดุโดยตรง ในระหว่างที่นำเข้า ใน เมนู ข้อมูลหลัก หรือ ใช้คำสั่ง โครงการ->ราคาวัสดุในโครงการ

การใช้ ราคาวัสดุในโครงการจะสะดวกสำหรับผู้ที่ใช้งาน ที่ยังไม่รู้ว่าจะใช้วัสดุ อะไรบ้างโดยการ ทำการเลือกสุตรไปก่อน จนกระท่ังสุดท้าย ค่อยมาปรับ ราคาค่าขนส่ง
เช่นกรณีนี้ มีการคำนวนประมาณราคาไปแล้วจากการใช้สุตร และ รายงาน ก็ออกมาดังที่แสดง

เมื่อเราเลือก ราคาวัสดุในโครงการ และ จะแสดงรายการวัสดุที่ใช้

เลือกที่ ส่งออก Excel เพื่อแก้ไข


แก้ไขราคาต่อหน่วย ที่ต้องการ แล้ว จัดการ Save As 
เลือกเป็น Other Format -> CSV 

เมื่อกลับมาที่ Pestimate ให้ทำการนำเข้า

เป็นการปรับราคา วัสดุที่ใช้ใน โครงการนี้ จะเป็นราคาใหม่ ถ้าดูรายงานสรุปก็จะเป็นราคาใหม่วันศุกร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2556

การประมาณราคาบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กบันไดเป็นองค์ประกอบของบ้าง อาคาร ที่มีการก่อสร้างซับซ้อน เมื่อเทียบกับ คาน หรือเสา และ การประมาณราคาจุกจิก พอสมควรเรื่องจากรูปร่างของ บันไดเอง


ในแบบจะเป็นตัวอย่างบันใด อธิบายตามแบบ เป็นบันใดตรง คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดควากว้าง 1 เมตร โดยที่จะใช้เหล็กเสริม 2 ชนิด ได้แก่ DB12 หรือเหล็กข้ออ้อย ศก.12 มม และ เหล็กกลม 9 มม การวาง จะวางเป็นตะแกรง ด้านท้องของบันใด สำหรับ รูปตั้งรูปนอนจะมีเหล็กเสริมระยะ 0.3 เมตร


สำหรับประมาณการใช้คอนกรีต จะใช้รูปด้าน เป็นพื้นที่เพื่อหาปริมาณคอนกรีต สำหรับ เหล็กจะนับใช้ทั้ง 2 ด้านคือด้านตามแนวรูปตัดและที่เป็นระยะตามความยาว ของบันใด
กรณีของไม้แบบดูจากรูปในการก่อสร้างจะมีไม้แบบตามลูกตั้งของบันได จึงจะคิดด้านเดียว
เพื่อความสะดวกในการสร้างสูตร จะใช้ Bom ของเสา เปลี่ยนเป็น สูตรของบันได เนื่องจากเป็นลักษณะของ Extrude เหมือนกัน แต่เปลี่ยนค่าความยาวของเสาเป็นความกว้างของบันไดแทน

เริ่มจาก คอนกรีต โดยหาพื้นที่รูปด้าน จะได้ปริมาตรคอนกรีตต่อเมตรทันที
สำหรับเหล็กเสริมในแนวตรงรูปตัดขวาง เช่นเหล็ก RB9 ที่เสริมจมูกของบันได จะวางตามตรง ให้นับ จำนวนจะได้ระยะต่อเมตรทันที่


สำหรับเหล็กที่เสริมตามรูปตัดขวาง ให้วัดระยะจาก Dimension หรือ ใช้ Property ของเส้นนั้น ก็ได้ สำหรับ เหล็กที่เสริมตามลูกตั้งลูกนอน จะต้องใช้ PolyEdit เพื่อเชื่อม(join) จะได้วัดความยาวได้สะดวก
(อันนี้ถ้านับที่ละอันได้ก็ไม่เป็นไร) ก็จะได้ความยาวรวมของเหล็กมาซึ่งจะต้องวาง ตามระยะ

สำหรับไม้แบบจะมีเฉพาะลูกตั้ง ที่เหลือโดยรอบปิดหมด

ให้copyรูปของบันได แล้วตัดด้านบนออก เขียนเส้น Polyline แนวตั้งสูงเท่ากับ บันไดเพื่อบอกว่าจะมีไม้แบบเท่ากับ ลูกตั้ง


จากนั้นมาปรับในสูตรทีทำการ copy มาของเสา

ทำการ copy และเปลี่ยนตัวแปร ก่อน D เป็นความลึกหรือกว้างของบันได และ Space เป็นระยะวางเหล็กตามความกว้าง

แล้วเปลี่ยนที่สูตรแต่ละรายการ

สูตรคอนกรีต


สูตรเหล็กDB12
ในช่อง ตัวแปร 
ir1=11*D*DB12+2.28*(1+D/SPACE)*DB12+(1.1884+3.15+0.9771)*(1+D/SPACE)*DB12


สูตรเหล็ก RB9


สูตรไม้แบบ


เพิ่มอีกอย่าง มีการปูกระเบื่อง 8"x8" ทั้งลูกตั้งลูกนอน ก็เพียงเขียนเส้น ตามระยะลูกตั้งและลูกนอนแล้ว อ่านระยะเลือก Bom สำเร็จ ปูกระเบื่อง

เป็นเสร็จสิ้นบันทึก ทดสอบราคา

วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556

โปรแกรม BOMWizard by PEstimate

ในการใช้งานโปรแกรม ประมาณราคา Pestimate สำหรับการประมาณให้ถูกต้อง
จำเป็นต้องมีสูตร(Bom)ในการคำนวน วัตถุต่างๆ เช่น คาน เสา ฐานราก บันใด เป็นตัน
ในการสร้างสูตรต่างๆ ใช้เวลามากและมีส่วนซ้ำๆกัน แต่ก็ไม่เหมือนกันทีเดียว เพื่อใช้งาน
ให้ง่ายขึ้น จึงได้พัฒนา โปรแกรมช่วยสำหรับการทำสูตรที่ใช้บ่อย ๆ แต่ผู้ใช้เปลี่ยนแปลงเองได้
เรียกว่า Bom Wizard หรือ ตัววิเศษสร้างสูตรคำนวนราคา
สำหรับวิธีใช้ และ การติดตั้ง ตามนี้ครับ เป็นตัวอย่างของการเรียก Bom ของคาน


1.  ดาว์โหลด BomWizard

2. แตกไฟล์ไว้ที่ c:\pestimate\template

3. ดับเบิ้ลคลิกไฟล์  NetBMacro.exe4. กดปุ่มเลือกไฟล์  และ เลือกไปที่ โฟล์ นามสกุล Txt ซึ่งเป็นต้นแบบของของ Bom เช่น
BeamTemplate เป็นตัวอย่างของต้นแบบคาน เป็นต้น5. ใส่ค่าขอมูลทางด้านซ้าย
BeamName ชื่อคาน
Width          ความกว้างของคาน
Depth          ความสูงของคาน
IronSize       ขนาดเหล็กเส้นกลมข้ออ้อย
IronNum      จำนวนเหล็กเส้นกลมข้ออ้อย


6. กดปุ่ม Close
7. กดปุ่มจัดเก็บผล


8. บันทึกไว้ที่ต้องการ

9. ไปที่ Pestimate

10. เมนู  ข้อมูลหลัก > จัดการ BOM

11. กดปุ่มที่ 1 เทียบวัสดุ

12. กดปุ่มที่ 2 นำเข้า

13. เทียบรายการวัสดุ
14. กลับมาหน้า จัดการ BOM  กด ค้นหา จะแสดงขึ้นมา เป็นรายการแรก