วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561

เมนู Pestimate หาย บน Cad เวอร์ชั่นใหม่


เมนู Pestimate หายไป
สำหรับ Cad เวอร์ชั่นใหม่ ตั้งแต่ 2014 ที่เป็นเมนูแบบ Ribbon จะหาเมนูหลักๆ ไม่เจอ
1. กดที่ลูกศรลง เลือก Show Menu Bar


แทบเมนูจะขึ้นมา


2. ไปที่ Tools > Toolbars > pestimate