วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563

BricsCAD เป็นทางเลือกสำหรับผู้ใช้ Pestimate

 Pestimate Plugins สำหรับ CAD ให้บริการกับ CAD หลักได้แก่ Autocad และ CAD อีกหลายยีห้อที่ทำงาน ได้ เหมือน Autocad เช่น ZWCAD, GstarCAD, NanoCAD. ซึ่งไม่ใช่ค่ายที่มาจาก USA มี CAD ที่มาจากแหล่งเดียวกับ Autocad ได้แก่ BrisCAD จากบริษัท Bricsys ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีทั้ง ลิขสิทธิ แบบเช่า และ ซื้อขาด ในราคาที่รับได้ สำหรับการใช้งาน CAD สำหรับ องค์กร และบุคคล 

สำหรับ Pestimate ปัจจุบัน ได้ Support สำหรับลูกค้า ที่ใช้ BricsCAD สามารถ ของ Plugins ได้ จาก ที่บริษัทฯวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562

การใช้ pestimate ประมาณราคา จาก PDF หรือรูปภาพ โดยไม่ใช้ CAD

ในการประมาณราคาจาก โครงการเช่น ราชการหรือเอกชน หลายที่จะไม่ให้ แบบที่เป็น DWG แต่จะให้เป็น PDF หรือ เป็นรูปภาพ โปรแกรม Pestimate จะมี PeImageEditor ที่สามารถประมาณราคา ได้ โดยไม่จำเป็นต้องมี CAD สำหรับผุ้ที่ใช้งาน CAD ไม่คล่อง หรือ ไม่เคย ก็สามารถใช้ ได้เป็น โปรแกรม Windows ทั่วไป

โดยที่สามารถใช้ BomWizard, BomExpress และเชื่อมกับ Pestimate ตัวได้
ผุ้ประมาณราคา สามารถ นับ ชิ้น, ใช้ความยาว, ใช้พื้นที่  ในการถอดวัสดุเป็นปริมาณ
ต่างๆ  และ ออกรายงานได้ทันที
วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ตั้งค่า SQL Server service แบบ Fix port 1433

ใน Sql Server Express ใหม่ จะเป็น Dynamic port เปลี่ยน โดยอัตโนมัติ แต่เพื่อความสะดวก และ ง่าย ต่อการ Config  การ Fix port ตาม Standard ของ SQL Server จะดีกว่า โดยกำหนดที่ Port 1433
และ connection ก็ทำในแบบเดียวกัน
ให้ใช้
SQL Server Configuration Manager แต่ใน Windows 10 จะอยู่ใน ThisComputer->Manage
และเลือกที่ SQL Server Network ->TCP/IP  ใส่ที่ TCP Dynamic Ports เป็น 1433
ในการ Connect ให้ใส่ port


ใน Pestimate ก็ให้ใส่ ใน c:\pestimate\sqldata\pestimate.cfg
ServerName|<ipaddress,port>\SQLEXPRESS

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561

การส่งเพิ่ม Material จาก Pestimate อีกเครื่องไปยังเครื่องอื่น

ใน หลายกรณีต้องการ เพิ่ม Material โดย Key เข้าจาก Pestimate เครื่องอื่น แล้วต้องการนำเข้า
สามารถทำได้ โดยไม่ยาก แต่มีขั้นตอน เพิ่มเติม บางส่วน
ขั้น ต้น ให้เลือกในหน้า ของ วัสดุ
และ กดที่หมวดที่พิมพ์ค่าใว้ และเลือก Mouse ขวา จะมี  Export หรือ ส่งออก จะออกเป็น Excel

เลือก สถานที่ และเวลา

ทำการตั้งชื่อ และ ส่งออก ใน Excel จะเป็นรูปแบบนี้

ในการส่ง ในกรณีนี้ ถ้าส่งออกไปให้เครื่องอื่นโดยไม่ต้องใช้ เลขที่วัสดุเดียวกัน ให้ตัดเลขที่ใน Column B,C  ตั้งแต่บรรทัด ที่หลังจาก หมวด ออกไปก่อน ในภาพ จะไม่เห็น Column B ให้กดเลือก Column A-C และ Mouse ขวาUnhide จะแสดงออกมา แก้ ชื่อหมวด ทำได้ เลยเช่น แก้จากท่อเหล็กเป็น ท่อ UPVC เป็นต้น


แล้วทำการ Save as ในชื่อใหม่
แล้ว ในเครื่องใหม่เลือกที่ หมวด หลักของ วัสดุท่อ และ เลือก Import เลือก File
ก็จะนำเข้าได้
วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561

แก้ไขเปิดไฟล์ แบบ CAD แล้วไม่มี Font ภาษาไทย จะขึ้นเป็น ???

กรณีที่เปิดไฟล์ Autocad แล้ว ไม่มี Font ไทย จะแสดงเป็น ??? วิธีการแก้ไข ให้ ใช้คำสั่ง FontALT แล้วใส่ชื่อ Font เช่น กรณีของ Pestimate จะให้ Font เป็น -mcadpopu.shx ที่จะมีทั้ง ไทย อังกฤษ
แล้วทำการปิดไฟล์แบบก่อน โดยไม่ต้อง Save  จากนั้น เปิดใหม่ แบบจะทดแทน Font ที่ไม่มีด้วย
Font ที่กำหนดไป

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

เปิดโปรแกรม Autocad 2019 แล้วเกิด Error หลังจากแสดงจอแล้ว

ในการลงโปรแกรม Autocad 2019 บางเครื่องอาจจะเกิดปัญหา เมื่อเปิด แล้วเกิด Error แต่แสดง จอและ เมนูแล้ว อาจจะเกิดจาก Graphic Driver ที่ไม่ Compatible กับ Graphic API ของ Autocad วิธีแก้ไข ให้ปิด HardwareEnabled ใน Registry ของ Autocad  เปลี่ยนเป็น 0 ก็จะแสดง จอได้

วิธีทำ
ใช้คำสั่ง ที่ Search พิมพ์ RegEdit.exe เลือกไปที่ 
Current Users-> Software->AutoCAD->R23.0->ACAD-2001:409->DMCCertifcation 

และ กดMouseขวา Modify ที่ HardwareEnabled เปลี่ยนเป็น 0