วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

PEAcad เพิ่ม Feature และ Fix bug MatchList

PEAcad ที่ติดตั้งใน Autocad เพิ่มความสามารถให้แสดง รายงาน และ เชื่อม สูตร ได้โดยไม่ต้อง เปิด Pestimate


Autocad 2007-2012 Download และทำการ แยกไฟล์ PeAcad.dll ไป ทับ ไฟล์เดิมที่ c:\pestimate\peacad.dll

http://go2cad.com/download/PEAcad.zip


Autocad 2013-2015 ให้แตกไฟล์ ข้างล่าง จะเป็น Folder pestimate13, pestimate 15  ให้ copy ลงใน c:\pestimate

http://go2cad.com/download/peACadFix.zip

Windows จะ ถ้าว่า ให้ Replace หรือไม่ ให้ตอบตกลง Continue