วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560

Pestimate 1.8 บน ZWCAD 2018

ZWCAD 2018 ออกให้ Upgrade และ Download ได้ แล้ว ที่ www.zwsoft.com
สำหรับ โปรแกรม Pestimate ต้องเป็น Version 1.8 จะ Support ZWCAD 2018
ZWCAD 2018 Version นี้ ให้ความเร็วในการ Zoom-pan มากขึ้นและ Stable มาก
(ลูกค้าเก่าแจ้ง Updateที่ Tel.029137121)


Pestimate 1.8 ออกแล้ว

Pestimate 1.8 เป็น Version ล่าสุดของ Pestimate ด้วย ความสามารถ มากมาย โดยเพิ่ม ความสามารถในระบบ รายงาน และ ระบบ แยกข้อมูล เป็น Zone และ Floor รวมทั้งการ Support Autocad 2018, GStarCad 2017 และ Zwcad 2018 และ สำหรับ Version BIM Revit มีความสามารถในการสร้างสูตร จาก Family Material และ Stack Wall  และ มีรายงานแยก Phase และ CostCode
ยังมี ความสามารถอื่นๆ อีก สนใจกรุณาติดต่อ ที่โทร 029137121