วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2557

การใช้งาน PeMobile สำหรับการประมาณราคา โครงสร้างอย่างง่าย

โปรแกรม PeMobile ตั้งแต่ Version 1.1 ได้เพิ่ม การคำนวนของสุตร ที่มาจาก Pestimate ในชุดเต็ม(PC version) โปรแกรม จะคำนวนจากสูตรที่มีให้


หน้าแรก

เลือกที่ราคางานด้วยสูตร
จะเป็นหน้าที่แสดง รายการที่ได้เลือกในการประมาณราคาก่อนหน้า เมื่อต้องการเพิ่ม ให้กดที่ เพิ่ม  ถ้าต้องการลบให้กดที่ลบ และกดเครื่องหมาย “-“
ลบราบการ


กรณีที่เพิ่มรายการ จะเปิดอีกหน้า และแสดงรายการหมวดของ การประมาณราคา

หมวดงาน


เมื่อเลือกเช่น งานฐานราก จะแสดงรายการที่มี


รายการฐานราก
เมื่อเลือก จะแสดงเลขที่รายการและ ให้ใส่จำนวน หมายถึงต่อหน่วยซึ่งอาจจะเป็น ชิ้น เมตร หรือ พื้นที่ ตามแต่สูตร(พื้น อาจจะเป็นตรม.) กรณีที่มีซ้ำ ให้ใส่ค่าที่คูณ
เช่น อาจจะมี ฐานราก 4 จุด ก็คูณ 4 ถ้าต้องการจัดเก็บในรายการให้กด “ตกลงจัดเก็บ”


ใส่ช่อง จำนวนหรือ คุณ(X)


ถ้าต้องการดูสุตร ว่ามาได้อย่างไร ให้กดที่ ดูสูตร BOM
สรุปรวมราคมทั้งหมด