วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2558

การคำนวนราคากลางงานถมดิน ถนนโดย Pestimate CAD

ในงานคำนวนราคากลาง งานถนน แบ่งเป็น 2 งานด้วยกัน ได้แก่
1. งาน ผิวทาง วิธีการคำนวนจะใช้ ระยะทางและขนาดของถนนในการคำนวน ราคาของ วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ถนน เช่นถ้าใช้ คอนกรีต ก็จะมี คอนกรีต เหล็ก ตาราง รวมทั้ง ทราย ที่ใช้ใน การปรับระดับ เป็นต้น
   หลักคำนวนงานวัสดุผิว จะมีราคาวัสดุและค่าแรง ส่วนใหญ่
2. งานปรับระดับดิน ได้แก่งานดินตัดดินถม ตามระดับของการออกแบบถนน จำเป็นต้องใช้ Cross Profile Section ของแต่ละช่วงของถนน เพื่อการคำนวน ดินลูกรังที่ใช้ในการปรับระดับถนนตามที่ออกแบบ  ราคาดินลูกรัง มักจะไม่มี ต้องหาจากท้องถิ่น และ ให้คำนวนราคาขนส่ง มาที่กึ่งกลางของระยะทางของงาน
 
หลักคำนวนงานดินลูกรัง
    1. หัวท้ายของงานให้คิด พื้นที่ถมxระยะครึ่งไปยัง Section ต่อไป
    2. ระหว่างกลาง ถ้าระยะเท่ากัน 2 ด้าน ให้คิด พื้นที่ถมxระยะระหว่าง Section
    3. ระหว่างกลาง แต่ระยะไม่เท่ากัน ให้คิด พื้นที่ถมx(ระยะSectionก่อน+ระยะSectionต่อไป)/2
แล้วทั้งหมดมารวมกัน


ตัวอย่าง File ใช้ในการคำนวน Download
BanDonHom.Dwg

Power Point
PE_RoadDesign.pptx.zip