วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560

กรณีลง Pestimate แล้ว โปรแกรม Antivirus ทำการ ลบโปรแกรม

โปรแกรม Antivirus บางตัวเช่น ByteDefender, Avast จะทำการลบ Pestimate.exe ใน Folder c:\pestimate
วิธีการ
ในกรณึของ Avast ให้ ทำการ Exclude Directory โดยไปที่ Menu setting และ Exclude Directory c:\pestimate

หรือ ไป Chest และ เลือก ไฟล์ pestimate.exe mouse ขวา Restore
ก็จะใช้ได้

ให้ทำการ copy c:\pestimate\pestimate13\pestimate.exe มาใส่ใน c:\pestimate จะทดแทนได้