วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ค่าแรงแปรคิดจากค่าแรง 300 บาทตามเนื้องาน

ค่าแรงสำหรับแรงงาน ทั่วไป เช่นงานขุดดิน ยกของ ที่ใช้การจ้างงานรายวัน วันละ 300 บาท แต่คิดจากเนื้องาน จะสร้าง Bom อย่างไร เช่นงานขุดดิน จะทำได้ 2.2 ลบเมตร ต่อคนต่อวัน
ถ้ามีงาน 100 ลบเมตร จะเป็นเงินเท่าไร
ขั้นที่ 1 ให้ไปสร้างตัวแปรหลักก่อน เป็นปริมาตรที่ขุดได้ต่อคนต่อวัน โดยนับเป็นชิ้น


โดยจำชื่อตัวแปร เช่น PST0121 ใว้

ไปที่ ภายในโครงการปัจจุบัน Medium Bom
ทำการสร้าง Bom ค่าแรง รายวัน 300 บาท โดยเป็นชิ้น
ไปที่จัดการ BOM ทำการเพิ่ม Bom
เพิ่มรายการเป็นค่าแรงขุดดิน
และ ทำการ เพิ่ม รายการ เลือกที่ SubBom และเลือก ค่าแรงขุดดิน
สำหรับ การคำนวน ให้กดที่สมการ
โดยคิดว่า   1 (วัน) / ปริมาตร จะได้เป็นค่าแรงต่อ ลบ เมตร
ก็จะได้ sub Bom ไปใช้เป็นค่าแรง ตามงาน กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าแรงก็ไปทำการแก้ที่ค่าแรง
เนื่องจาก ความสามารถในการขุดดินไม่เปลี่ยน ก็จะใช้สูตรได้ตลอด