วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560

Pestimate CAD pluginsให้สามารถระบุชั้นใน แบบ 2D มิติ ได้

ในงานที่ต้องมีการแก้ไข หรือส่ง ซ้ำ ทำให้ความผิดพลาดในการส่งชั้น สำหรับโครงการใหญ่เป็น Pestimate Plugins สำหรับ CAD ได้ เพิ่ม Update ความสามารถในการระบุชั้น โดยใช้ Dynamic block PE_FLBOUND.dwg หรือจะ เรียกจากคำสั่ง PEFL ที่ command line หรือใน menu setting->ใส่เขตชั้น ของ Pestimate Browser ก็ได้ โดยที่แบบ ที่ทำการประมาณราคาโดยการ mark แล้ว ส่ง จะ ไปตาม Floor ที่อยู่ใน Attribute ของ Block นี้  ทำให้ง่าย มาก สำหรับการเปิด โครงการเดิม และ ส่ง ค่าใหม่

โปรแกรม support Autocad 2007-2018, ZWCAD 2017, NanoCAD 5-8, GStarCAD 2017


วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560

Pestimate CAD plugins update สำหรับ แก้ Audit Linetype หลัง Recovery

เวลาใช้งาน CAD เช่น Autocad แล้ว Hang เมื่อ Recovery กลับมา Line type ที่ใช้สำหรับการประมาณราคา ที่ใส่ สุตร ใว้ จะเปลี่ยนเป็น Audit_.....  แต่ Description ยังอยู่ (command line คำสัง Linetype)

เช่น AUDIT_I_I70213160212-0 ที่ถูกต้อง คือ C04|A|Lx0.15 เป็นต้น

 Pestimate Pulgins มี function สำหรับ Rollback กลับมาเป็น แบบที่ใช้การประมาณราคาได้ถูกต้อง
โดย เรียก คำสั่ง ของ Pestimate ขึ้นมาก่อน ให้เห็น Pestimate browser และเรียกคำสั่งที่ command line

rollbacklinetype
โปรแกรมจะจัด และ ย้าย เส้นต่างๆ ให้ไปยัง ค่าที่ถูกต้อง และ จะไม่มี linetype AUDIT อีก งานที่ทำใว้แล้ว ก็ไม่ต้องทำใหม่ สามารถประมาณราคาต่อได้ทันที