วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การจัดรูปภาพหมุนให้แนวราบหรือฉากใน CAD

ในการ Insert รูปเข้ามาใน CAD จะมีปัญหาเอียง น้อยๆ บ้างเวลาวาดเส้น สี่เหลียม แล้ว อาจจะไม่ ตรง หรือเอียง วิธีการที่จัดรูปให้ ตรง ทำได้ โดยใช้คำสั่ง Align
Modify ->3D->Align

ให้ทำการวาดเส้นตรงราบ (โดยกด ORTHO) เหนือ รูป นิดหนึ่ง ใว้ก่อน จากนั้น เลือกคำสั่ง Align

1. เลือก รูป

2. ที่ Command จะถาม First point ให้กดที่รูปที่เป็นเส้น รูปภาพ เช่น สันกำแพง ด้านซ้าย
  แล้วกดไปที่ เส้นที่วาดใว้ด้านบน ทางซ้าย (เปิด OSNAP )
3. ที่ Command จะถาม Second Point ให้กดที่รูปที่เป็นเส้น รูปภาพ เช่นสันกำแพงทางขวา
  แล้วกดไปที่ เส้นที่วาดใว้ด้านบน ทางขวา
4.กด Enter 2 ครั้ง
รูปจะย้ายไปแบะที่เส้นเป็นแนวตรง
รายการเหมาจ่าย และกำหนดในรายงาน ปร.4

รายการเหมาจ่าย เช่นค่าจัดผัง ทำสวน จะใส่เข้าไปใน Pestimate ได้อย่างไร
วิธีการ
ให้เลือกที่ เมนู ภายใต้โครงการปัจจุบัน ->ชิ้นส่วนต่างๆในแบบ
ใส่รายการที่ต้องการที่ท้าย หน้า และ ใส่จำนวนงาน เป็น 1 ชิ้น

กดเพิ่ม

วาง เมาวส์ ที่ ช่องสีส้มของสูตร BOM กด เมาวส์ขวา
จะมีเมนู เลือก เพิ่มสูตร BOM ราคา Medium

ขึ้นหน้ารายการ
ให้ใส่ ราคา ค่าแรง และเลือกหมวดรายงาน
จากนั้น กด บันทึก

ดูรายงาน จะได้ ตามต้องการ

วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2557

โปรแกรมเพิ่มเติมของ Pestimate Pluging สำหรับ Autocad 2013-14

กรณีที่ใช้ Pestimate Plugins บน Autocad 2013-14 มี Function ใหม่เช่น Copy Plan หรือ เส้นสายไฟแนวดิ่ง ให้ Copy File zip ข้างล่างนี้เข้าไปใน c:\pestimate และ ทำการแตกไฟล์ (Extract here)ด้วยกด Mouse ขวา

Pestimate plugins 2013-14

และสำหรับ Autocad 2007 จะไม่มีการซ้อน ไฟล์ PDF โปรแกรมจะมี โปรแกรมอีกตัวที่ใช้สำหรับแปลงไฟล์ PDF เป็น Image ให้ download ข้างล่างนี้ และ ติดตั้ง

Pdf to Image