วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

Pestimate 1.8 for BIM สนับสนุน การคำนวน บัวในห้อง อาคาร

ประมาณราคาบัวพื้น ในอาคาร ในกระบวนการประมาณราคา ด้วย ระบบ BIM จะคิดราคาจาก เส้นรอบรูปของพื้น เช่น ใน Revit ตัวแปร Perimeter จะเป็นการบอกว่าความยาวเส้นรอบพื้นที่มีเท่าไร แต่การคำนวย บัว พื้น จำเป็นต้อง ตัดระยะ ประตู และ อุปกรณ์ Build In ออก จาก ความยาวทั้งหมด
ในปัจจุบัน Pestimate 1.8 for BIM จะทำให้โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องใช้ โปรแกรมเช่น Naviswork เพื่อดึงและแยะมาคำนวนทีหลัง  โดยเมื่อเลือก ให้พื้นที่เป็น ผิวเป็น พื้น ที่ไม่ใช่ Structure เมื่อทำการ Takeoff วัสดุ โปรแกรมก็จะทำการ หา ประตูที่อยู่บนเส้นรอบรูป เอง และ ทำการหา พื้นที่มีการระบุ ใน Description ที่ระบุว่าเป็น Buildin ที่จะไม่มีบัว ก็จะคำนวนพื้นที่รอบรูปใหม่ ที่หักประตูโดยอัตโนมัติ

การเลือก Key ใน Descrption ของพื้นเพื่อตัดบัว

ทำให้ง่ายต่อการคำนวน และ มั่นใจว่าได้ระยะตามต้องการ


วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ระบบการถอดค่าความยาวหรือค่าที่ต้องมาจากการคำนวนของวัตถุใน Revit

วัตถุใน Revit บางชนิตคล้ายกัน แต่มีค่าตัวแปรต่าง กัน เช่น เสา ที่มี ทั้ง Structure Column และ Architect Column แต่มีตัวแปรที่ใช้ในการประมาณราคาต่างกัน โดยที่ Structure Column จะมีค่าความยาว แต่ Architect Column จะไม่มี ค่า ความยาว แต่มี ปริมาตร และ กว้างยาว  การที่จะได้ ค่าความยาว เพื่อมาคำนวน ราคาต่อเมตร จึงต้องมีการ ตั้งสุตร ซึ่ง Pestimate Addon บน Revit มี Table ที่สามารถ Config ได้อย่าง ซับซ้อน โดยใช้ เป็นสมการเดียวกับ Excel

ใน Table Takeoff.cfg

OST_Columns=$Family Name$ $Type Name$;A-COLUMN;#Base Level#;1;FX(IF($Depth$>0,#Volume#/$Depth$/$Width$,#Volume#*4/3.1416/$Diameter$/$Diameter$));#Area#;#Volume#

ตัวอย่าง เป็นการคำนวน เสาทั้งเสาสีเหลี่ยม และ เสากลม โดยใช้ ตรรก IF ซึ่งถ้ามี ตัวแปรของเสาสีเหลี่ยม Depth ก็จะคำนวนแบบ สีเหลี่ยม โดย ความยาว = ปริมาตร/กว้าง/ลึก แต่ถ้าไม่ใช่ก็จะเป็นเสากลม ก็จะใช้ Diameter ซึ่งมากจาก สมการ ความยาว = ปริมาตร/ พื้นที่วงกลม เป็นตัน
ทำให้ การถอดราคาวัสดุ จาก Model Revit มีความคล่องตัว ไม่ต้องใช้ Software อีกหลายตัวเช่น Naviswork , Excel  เป็นต้น


วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560

Pestimate 1.8 บน ZWCAD 2018

ZWCAD 2018 ออกให้ Upgrade และ Download ได้ แล้ว ที่ www.zwsoft.com
สำหรับ โปรแกรม Pestimate ต้องเป็น Version 1.8 จะ Support ZWCAD 2018
ZWCAD 2018 Version นี้ ให้ความเร็วในการ Zoom-pan มากขึ้นและ Stable มาก
(ลูกค้าเก่าแจ้ง Updateที่ Tel.029137121)


Pestimate 1.8 ออกแล้ว

Pestimate 1.8 เป็น Version ล่าสุดของ Pestimate ด้วย ความสามารถ มากมาย โดยเพิ่ม ความสามารถในระบบ รายงาน และ ระบบ แยกข้อมูล เป็น Zone และ Floor รวมทั้งการ Support Autocad 2018, GStarCad 2017 และ Zwcad 2018 และ สำหรับ Version BIM Revit มีความสามารถในการสร้างสูตร จาก Family Material และ Stack Wall  และ มีรายงานแยก Phase และ CostCode
ยังมี ความสามารถอื่นๆ อีก สนใจกรุณาติดต่อ ที่โทร 029137121

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560

กรณีลง Pestimate แล้ว โปรแกรม Antivirus ทำการ ลบโปรแกรม

โปรแกรม Antivirus บางตัวเช่น ByteDefender, Avast จะทำการลบ Pestimate.exe ใน Folder c:\pestimate
วิธีการ
ในกรณึของ Avast ให้ ทำการ Exclude Directory โดยไปที่ Menu setting และ Exclude Directory c:\pestimate

หรือ ไป Chest และ เลือก ไฟล์ pestimate.exe mouse ขวา Restore
ก็จะใช้ได้

ให้ทำการ copy c:\pestimate\pestimate13\pestimate.exe มาใส่ใน c:\pestimate จะทดแทนได้

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ความสามารถในระบบ Zone ทำให้การแบ่ง Cost ตามส่วนได้

ในระบบ ของ Zone ทำให้ผู้ประมาณราคาที่ต้องการแจกงาน ตามผู้รับเหมา หรือ Owner ทำได้ง่ายขึ้น นอกจากมีระบบ รวม และยังแยก Zone ได้อีก ดูได้จาก Videohttps://www.facebook.com/pestimate/videos/1526195747432608/

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560

Pestimate CAD pluginsให้สามารถระบุชั้นใน แบบ 2D มิติ ได้

ในงานที่ต้องมีการแก้ไข หรือส่ง ซ้ำ ทำให้ความผิดพลาดในการส่งชั้น สำหรับโครงการใหญ่เป็น Pestimate Plugins สำหรับ CAD ได้ เพิ่ม Update ความสามารถในการระบุชั้น โดยใช้ Dynamic block PE_FLBOUND.dwg หรือจะ เรียกจากคำสั่ง PEFL ที่ command line หรือใน menu setting->ใส่เขตชั้น ของ Pestimate Browser ก็ได้ โดยที่แบบ ที่ทำการประมาณราคาโดยการ mark แล้ว ส่ง จะ ไปตาม Floor ที่อยู่ใน Attribute ของ Block นี้  ทำให้ง่าย มาก สำหรับการเปิด โครงการเดิม และ ส่ง ค่าใหม่

โปรแกรม support Autocad 2007-2018, ZWCAD 2017, NanoCAD 5-8, GStarCAD 2017


วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560

Pestimate CAD plugins update สำหรับ แก้ Audit Linetype หลัง Recovery

เวลาใช้งาน CAD เช่น Autocad แล้ว Hang เมื่อ Recovery กลับมา Line type ที่ใช้สำหรับการประมาณราคา ที่ใส่ สุตร ใว้ จะเปลี่ยนเป็น Audit_.....  แต่ Description ยังอยู่ (command line คำสัง Linetype)

เช่น AUDIT_I_I70213160212-0 ที่ถูกต้อง คือ C04|A|Lx0.15 เป็นต้น

 Pestimate Pulgins มี function สำหรับ Rollback กลับมาเป็น แบบที่ใช้การประมาณราคาได้ถูกต้อง
โดย เรียก คำสั่ง ของ Pestimate ขึ้นมาก่อน ให้เห็น Pestimate browser และเรียกคำสั่งที่ command line

rollbacklinetype
โปรแกรมจะจัด และ ย้าย เส้นต่างๆ ให้ไปยัง ค่าที่ถูกต้อง และ จะไม่มี linetype AUDIT อีก งานที่ทำใว้แล้ว ก็ไม่ต้องทำใหม่ สามารถประมาณราคาต่อได้ทันทีวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

การ setup pestimate Server ใน Firewall
ในกรณีที่ต้องการติดตั้ง Pestimate Server ให้ทำงาน ได้ จาก ห้องที่ มีระบบป้องกัน Network อย่างดี เช่น Firewall จำเป็นต้อง มีการติดตั้ง Config file แบบพิเศษ
เช่น Server อยู่ใน ระบบ Lan IP 192.168.7.21 ชื่อ peserverhost.net หรือ ตามสะดวก
ด้าน Server
  1.  โดยการแก้ไข File c:\windows\system32\drivers\etc\hosts.
                      192.168.7.21 peserverhost.net
  2. ใน mcauth.ini ต้องแก้ จะ Ipaddress เป็น ชื่อ Host แทน
           http:\peserverhost.net\api\v1 ...
 3. Restart service

และ Client อยู่ ในระบบ Lan IP 192.168.124.x
ให้ทำการติดตั้ง แบบนี้
1. เปิด ระบบ Nat ในกลุ่มของ 192.168.124 ชี้ไปที่ Server 192.168.7.21
   เช่น IP  192.168.124.77
2. เปิด Port ให้มากที่สุด หรือ อย่างน้อย 8080, และ SQL Server port
3. ตั้ง DNS สำหรับ วง 192.168.124 ให้ เห็น peserverhost.net
    โดยเห็นเป็น 192.168.124.77
4.จากนั้นใช้ PeNetcfg.exe ในการ Config เปลี่ยนจาก IP address ในช่องที่ 2 เป็น ชื่อ Host
peserverhost.net  สั่ง Update Registry

กรณีที่มีการเปิด Firewall Allow InBound ของ Server 2012
กรณีที่มีการบังคับ เปิด Firewall เป็น Port ในระบบของ Pestimate Server จะเปิดFirewall Inbound Port 2 port ได้แก่ 8080 กับ 1433 สำหรับ SQL Server  ถ้าเป็นไปได้ควรจะเปิด 1434 สำหรับ Sql Server Browser ด้วย
แต่ การต่อ Pestimate Client จะไม่ได้ เพราะ หา SQL Server port ไม่เจอ ให้แก้โดยการะบุใน
c:\pestimate\SQLData\pestimate.cfg
ตามนี้
ProviderName|System.Data.SqlClent
ServerName|xxx.xxx.xxx.xxx,1433\SQLExpress
DbName|EstDb
User|PEUser
Password|xxxx
IG|
ProgramPath|C:\Pestimate
SDF|


วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

การ Setup Pestimate Search/trust Path ใน Autocad 2014-2017(มากกว่า)

ปัญหาหนึ่งในการติดตั้ง Pestimate ใน โปรแกรม Autocad 2014 -2017(หรือปัจจุบัน) จะมีปัญหาเรื่อง support Path และ Trust Path( แฟ้มที่เราเชื่อใจ)ที่เป็น Feature เพิ่มขึ้นมาจาก เดิม มักจะเกิด Warning

ในการติดตั้ง ของ Pestimate ให้เลือก Folder ที่เป็น Folder ก่อน เช่น ถ้าเป็น Autocad 2014 ก็ให้เลือก support path เป็น c:\pestimate\pestimate13 และ c:\pestimate ก่อน และใน Trust path ก็ทำแบบเดียว กัน จึงเลือก menuload เพื่อและ เลือก pestimate.cuix ในการ Load menu จะไม่มี Warning อีก
และใน Trust Path
 

ถ้าเป็น Autocad 2015-17 ก็ให้เปลียน ..\pestimate13 เป็น \pestimate15
เรียกคำสั่ง menuload ที่ command

ก็จะได้ Toolbar ของ Pestimate

กดที่ Pe ก็จะได้ Pestimate browser  กรณีที่ menu หาย ให้ เลือน เมนู อันใดก็ได้ ที่อยู่ที่ขอบ ให้เป็นที่ว่าง ด้าน หลัง แล้ว กด Mouse ขวา จะมี menu pestimate ให้เลือก


วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560

Pestimate สำหรับ GStarCAD

GStarCAD เป็น CAD ทางเลือกเป็นที่นิยมในประเทศไทย อย่างมาก สำหรับ Pestimate ได้ทำการ Support ใน ปี Version 2017 เช่นเดียวกับ Autocad, Zwcad และ Nanocad สนใจติดต่อที่บริษัท ได้ค่ะ

หน้า Screen ทดสอบ เหมือน ในทุก CAD