วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ระบบการถอดค่าความยาวหรือค่าที่ต้องมาจากการคำนวนของวัตถุใน Revit

วัตถุใน Revit บางชนิตคล้ายกัน แต่มีค่าตัวแปรต่าง กัน เช่น เสา ที่มี ทั้ง Structure Column และ Architect Column แต่มีตัวแปรที่ใช้ในการประมาณราคาต่างกัน โดยที่ Structure Column จะมีค่าความยาว แต่ Architect Column จะไม่มี ค่า ความยาว แต่มี ปริมาตร และ กว้างยาว  การที่จะได้ ค่าความยาว เพื่อมาคำนวน ราคาต่อเมตร จึงต้องมีการ ตั้งสุตร ซึ่ง Pestimate Addon บน Revit มี Table ที่สามารถ Config ได้อย่าง ซับซ้อน โดยใช้ เป็นสมการเดียวกับ Excel

ใน Table Takeoff.cfg

OST_Columns=$Family Name$ $Type Name$;A-COLUMN;#Base Level#;1;FX(IF($Depth$>0,#Volume#/$Depth$/$Width$,#Volume#*4/3.1416/$Diameter$/$Diameter$));#Area#;#Volume#

ตัวอย่าง เป็นการคำนวน เสาทั้งเสาสีเหลี่ยม และ เสากลม โดยใช้ ตรรก IF ซึ่งถ้ามี ตัวแปรของเสาสีเหลี่ยม Depth ก็จะคำนวนแบบ สีเหลี่ยม โดย ความยาว = ปริมาตร/กว้าง/ลึก แต่ถ้าไม่ใช่ก็จะเป็นเสากลม ก็จะใช้ Diameter ซึ่งมากจาก สมการ ความยาว = ปริมาตร/ พื้นที่วงกลม เป็นตัน
ทำให้ การถอดราคาวัสดุ จาก Model Revit มีความคล่องตัว ไม่ต้องใช้ Software อีกหลายตัวเช่น Naviswork , Excel  เป็นต้น


วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560

Pestimate 1.8 บน ZWCAD 2018

ZWCAD 2018 ออกให้ Upgrade และ Download ได้ แล้ว ที่ www.zwsoft.com
สำหรับ โปรแกรม Pestimate ต้องเป็น Version 1.8 จะ Support ZWCAD 2018
ZWCAD 2018 Version นี้ ให้ความเร็วในการ Zoom-pan มากขึ้นและ Stable มาก
(ลูกค้าเก่าแจ้ง Updateที่ Tel.029137121)


Pestimate 1.8 ออกแล้ว

Pestimate 1.8 เป็น Version ล่าสุดของ Pestimate ด้วย ความสามารถ มากมาย โดยเพิ่ม ความสามารถในระบบ รายงาน และ ระบบ แยกข้อมูล เป็น Zone และ Floor รวมทั้งการ Support Autocad 2018, GStarCad 2017 และ Zwcad 2018 และ สำหรับ Version BIM Revit มีความสามารถในการสร้างสูตร จาก Family Material และ Stack Wall  และ มีรายงานแยก Phase และ CostCode
ยังมี ความสามารถอื่นๆ อีก สนใจกรุณาติดต่อ ที่โทร 029137121

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560

กรณีลง Pestimate แล้ว โปรแกรม Antivirus ทำการ ลบโปรแกรม

โปรแกรม Antivirus บางตัวเช่น ByteDefender, Avast จะทำการลบ Pestimate.exe ใน Folder c:\pestimate
วิธีการ
ในกรณึของ Avast ให้ ทำการ Exclude Directory โดยไปที่ Menu setting และ Exclude Directory c:\pestimate

หรือ ไป Chest และ เลือก ไฟล์ pestimate.exe mouse ขวา Restore
ก็จะใช้ได้

ให้ทำการ copy c:\pestimate\pestimate13\pestimate.exe มาใส่ใน c:\pestimate จะทดแทนได้

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ความสามารถในระบบ Zone ทำให้การแบ่ง Cost ตามส่วนได้

ในระบบ ของ Zone ทำให้ผู้ประมาณราคาที่ต้องการแจกงาน ตามผู้รับเหมา หรือ Owner ทำได้ง่ายขึ้น นอกจากมีระบบ รวม และยังแยก Zone ได้อีก ดูได้จาก Videohttps://www.facebook.com/pestimate/videos/1526195747432608/

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560

Pestimate CAD pluginsให้สามารถระบุชั้นใน แบบ 2D มิติ ได้

ในงานที่ต้องมีการแก้ไข หรือส่ง ซ้ำ ทำให้ความผิดพลาดในการส่งชั้น สำหรับโครงการใหญ่เป็น Pestimate Plugins สำหรับ CAD ได้ เพิ่ม Update ความสามารถในการระบุชั้น โดยใช้ Dynamic block PE_FLBOUND.dwg หรือจะ เรียกจากคำสั่ง PEFL ที่ command line หรือใน menu setting->ใส่เขตชั้น ของ Pestimate Browser ก็ได้ โดยที่แบบ ที่ทำการประมาณราคาโดยการ mark แล้ว ส่ง จะ ไปตาม Floor ที่อยู่ใน Attribute ของ Block นี้  ทำให้ง่าย มาก สำหรับการเปิด โครงการเดิม และ ส่ง ค่าใหม่

โปรแกรม support Autocad 2007-2018, ZWCAD 2017, NanoCAD 5-8, GStarCAD 2017


วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560

Pestimate CAD plugins update สำหรับ แก้ Audit Linetype หลัง Recovery

เวลาใช้งาน CAD เช่น Autocad แล้ว Hang เมื่อ Recovery กลับมา Line type ที่ใช้สำหรับการประมาณราคา ที่ใส่ สุตร ใว้ จะเปลี่ยนเป็น Audit_.....  แต่ Description ยังอยู่ (command line คำสัง Linetype)

เช่น AUDIT_I_I70213160212-0 ที่ถูกต้อง คือ C04|A|Lx0.15 เป็นต้น

 Pestimate Pulgins มี function สำหรับ Rollback กลับมาเป็น แบบที่ใช้การประมาณราคาได้ถูกต้อง
โดย เรียก คำสั่ง ของ Pestimate ขึ้นมาก่อน ให้เห็น Pestimate browser และเรียกคำสั่งที่ command line

rollbacklinetype
โปรแกรมจะจัด และ ย้าย เส้นต่างๆ ให้ไปยัง ค่าที่ถูกต้อง และ จะไม่มี linetype AUDIT อีก งานที่ทำใว้แล้ว ก็ไม่ต้องทำใหม่ สามารถประมาณราคาต่อได้ทันที