วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559

Pestimate สำหรับ ผุ้ใช้ ZWCAD

ZWCAD 2017  เป็นโปรแกรมเขียนแบบ เช่นเดียวกับ Autocad เป็นโปรแกรมที่ Pestimate ได้ออก Plugins สำหรับผู้ใช้งาน ZWCAD เป็นทางเลือก ในเรื่อง ประสิทธิถาพ และ ราคา


วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2559

การใช้งาน Pestimate บน BIM


การใช้งาน Pestimate บน BIM

1.สามารถถอดแบบเหล็กเสริมโครงสร้างที่ทำการคำนวณโครงสร้างมาแล้ว เมื่อคำนวณกับสูตรวัสดุมวลรวมต่อหน่วย
2.สามารถแสดงชิ้นส่วนที่ถูกเลือกบน Model เมื่อเลือกจากรายการชิ้นส่วนในแบบ
3. สามารถดูราคาเฉพาะชิ้นส่วนที่ถูกเลือกบน Model

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ค่าแรงแปรคิดจากค่าแรง 300 บาทตามเนื้องาน

ค่าแรงสำหรับแรงงาน ทั่วไป เช่นงานขุดดิน ยกของ ที่ใช้การจ้างงานรายวัน วันละ 300 บาท แต่คิดจากเนื้องาน จะสร้าง Bom อย่างไร เช่นงานขุดดิน จะทำได้ 2.2 ลบเมตร ต่อคนต่อวัน
ถ้ามีงาน 100 ลบเมตร จะเป็นเงินเท่าไร
ขั้นที่ 1 ให้ไปสร้างตัวแปรหลักก่อน เป็นปริมาตรที่ขุดได้ต่อคนต่อวัน โดยนับเป็นชิ้น


โดยจำชื่อตัวแปร เช่น PST0121 ใว้

ไปที่ ภายในโครงการปัจจุบัน Medium Bom
ทำการสร้าง Bom ค่าแรง รายวัน 300 บาท โดยเป็นชิ้น
ไปที่จัดการ BOM ทำการเพิ่ม Bom
เพิ่มรายการเป็นค่าแรงขุดดิน
และ ทำการ เพิ่ม รายการ เลือกที่ SubBom และเลือก ค่าแรงขุดดิน
สำหรับ การคำนวน ให้กดที่สมการ
โดยคิดว่า   1 (วัน) / ปริมาตร จะได้เป็นค่าแรงต่อ ลบ เมตร
ก็จะได้ sub Bom ไปใช้เป็นค่าแรง ตามงาน กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าแรงก็ไปทำการแก้ที่ค่าแรง
เนื่องจาก ความสามารถในการขุดดินไม่เปลี่ยน ก็จะใช้สูตรได้ตลอด

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ตัวทดลองใช้ 30 วัน

ดาว์โหลดโปรแกรมได้ที่ลิงค์นี้
DOWNLOAD


ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม PEstimate
1. ติดตั้ง SQL Server ในโฟลเดอร์ SQLServer2008 ติดตั้งจาก install.bat
2. ติดตั้ง PEstimate.msi จนเสร็จ
3. ไปที่  Start> Program>PEstimate>SetupUser>SetupUser.exe


การแก้ปัญหาการติดตั้ง SQLServer2008 บน WindowsXP
ถ้าติดตั้ง SQL ไม่สำเร็จ เข้าที่ โฟลเดอร์ dotnetfx ติดตั้ง WindowsXP-KB942288-v3-x86.exe

การแก้ปัญหาการติดตั้ง PEStimate.msi
เข้าที่ โฟลเดอร์ dotnetfx ติดตั้ง dotnetfx35.exe


ถ้าไม่มี Hardlock หรือ License จะสามารถใช้งานได้ 30 วัน

Powered By Powerpartners Co.,Ltd.

go2cad.pestimate@gmail.com

วันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2559

Autocad 2016 เปิด toolbar แบบเก่า

Autocad 2016 ตัด workspace classic ทำให้เลือก toolbar แบบเดิมไม่ได้ วิธีเรียกง่ายๆ. 
คำสั่ง.  
-Toolbar
พิมพ์ Draw กด Enter
Show กด Enter
จะแสดง toolbar ของ draw
จากนั้นต้องการตัวอื่นเช่น. Layers,Properties
ให้กด mouse ขวาที่ หัวของ toolbar จะมีให้เลือก

วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558

การคิดพื้นที่หลังคา โค้ง Sheet metal จาก แบบแปลน และ รูปด้าน

ในปัจจุบัน Sheet metal เป็นที่นิยม ในการทำหลังคาเนื่องจาก ถูก และ ทนทาน นำ้หนักเบา การออกแบบ
ส่วนมากจะเป็นรูปตรงหรือรูปโค้ง เพื่อความง่ายและไม่มีรอยต่อในการปูหลังคาโลหะ ในภาพรูปด้าน กว้าง 8 เมตร



วิธีการหาพื้นที ให้ ทำการวัดระยะของ Cuve จาก Property ของ curve เช่น
ในรูปได้

ได้ 10.1516 อัตราส่วน ต่อพื้นที่ต่อตารางเมตร เป็น
ระยะที่อ่านได้ /Dim ในแนวราบ
 เป็น        10.1516/8 = >1.269

ให้ไปใส่ในการคำนวนแบบพิเศษ


แล้ว วางที่ ขอบของแปลนหลังคา

เมื่อส่งค่า ก็จะใส่ตัวคูนนี้ให้โดยอัตโนมัติ
กรณีรูปแบบอื่น ก็เช่นกัน เช่น สามเหลี่ยม ไม่สมดุล หรือ ลูกคลื่น เป็นต้น

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558

PEAcad วาง ตัวอักษร ประมาณราคาในแบบ แล้วไม่แสดง ตัวหนังสือหรือ ผิดตำแหน่ง

ใน การวาง ตัวอักษร แทน วัสดุใน CAD แล้ว ตัวหนังสือ ไม่แสดง ผล หรือ ผิดตำแหน่ง จะมี 2 กรณีที่เจอประจำ
1. ถ้าผิดตำแหน่ง จะเกิดจาก UCS ไม่ได้อยู่ที 0,0,0 หรือจุด กำเนิด  ให้ เลือก View->3D View->plan view->World UCS ถ้า command Line ให้พิมพ์    
  Plan <enter> W <enter>
2.ถ้า กดแล้วตัวหนังสือไม่ขึ้น แต่ถ้า Regen แล้วแสดง  แสดงว่า Font -mctis.shx เลือก เป็น Bigfont หรือ ไม่มี
     ให้ แก้ โดย เลือก TextStyle  ที่ PEFONT ถ้ามี -mctis.shx อยู่ แต่ในช่อง Bigfont แสดงด้วย ให้เอาออก
     ถ้าไม่มี ให้เปลี่ยน เป็น Font ไทย แบบ truetype ตัวใหนก็ได้ ที่มีภาษาไทย