วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560

Pestimate CAD pluginsให้สามารถระบุชั้นใน แบบ 2D มิติ ได้

ในงานที่ต้องมีการแก้ไข หรือส่ง ซ้ำ ทำให้ความผิดพลาดในการส่งชั้น สำหรับโครงการใหญ่เป็น Pestimate Plugins สำหรับ CAD ได้ เพิ่ม Update ความสามารถในการระบุชั้น โดยใช้ Dynamic block PE_FLBOUND.dwg หรือจะ เรียกจากคำสั่ง PEFL ที่ command line หรือใน menu setting->ใส่เขตชั้น ของ Pestimate Browser ก็ได้ โดยที่แบบ ที่ทำการประมาณราคาโดยการ mark แล้ว ส่ง จะ ไปตาม Floor ที่อยู่ใน Attribute ของ Block นี้  ทำให้ง่าย มาก สำหรับการเปิด โครงการเดิม และ ส่ง ค่าใหม่

โปรแกรม support Autocad 2007-2018, ZWCAD 2017, NanoCAD 5-8, GStarCAD 2017


วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560

Pestimate CAD plugins update สำหรับ แก้ Audit Linetype หลัง Recovery

เวลาใช้งาน CAD เช่น Autocad แล้ว Hang เมื่อ Recovery กลับมา Line type ที่ใช้สำหรับการประมาณราคา ที่ใส่ สุตร ใว้ จะเปลี่ยนเป็น Audit_.....  แต่ Description ยังอยู่ (command line คำสัง Linetype)

เช่น AUDIT_I_I70213160212-0 ที่ถูกต้อง คือ C04|A|Lx0.15 เป็นต้น

 Pestimate Pulgins มี function สำหรับ Rollback กลับมาเป็น แบบที่ใช้การประมาณราคาได้ถูกต้อง
โดย เรียก คำสั่ง ของ Pestimate ขึ้นมาก่อน ให้เห็น Pestimate browser และเรียกคำสั่งที่ command line

rollbacklinetype
โปรแกรมจะจัด และ ย้าย เส้นต่างๆ ให้ไปยัง ค่าที่ถูกต้อง และ จะไม่มี linetype AUDIT อีก งานที่ทำใว้แล้ว ก็ไม่ต้องทำใหม่ สามารถประมาณราคาต่อได้ทันทีวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

การ setup pestimate Server ใน Firewall
ในกรณีที่ต้องการติดตั้ง Pestimate Server ให้ทำงาน ได้ จาก ห้องที่ มีระบบป้องกัน Network อย่างดี เช่น Firewall จำเป็นต้อง มีการติดตั้ง Config file แบบพิเศษ
เช่น Server อยู่ใน ระบบ Lan IP 192.168.7.21 ชื่อ peserverhost.net หรือ ตามสะดวก
ด้าน Server
  1.  โดยการแก้ไข File c:\windows\system32\drivers\etc\hosts.
                      192.168.7.21 peserverhost.net
  2. ใน mcauth.ini ต้องแก้ จะ Ipaddress เป็น ชื่อ Host แทน
           http:\peserverhost.net\api\v1 ...
 3. Restart service

และ Client อยู่ ในระบบ Lan IP 192.168.124.x
ให้ทำการติดตั้ง แบบนี้
1. เปิด ระบบ Nat ในกลุ่มของ 192.168.124 ชี้ไปที่ Server 192.168.7.21
   เช่น IP  192.168.124.77
2. เปิด Port ให้มากที่สุด หรือ อย่างน้อย 8080, และ SQL Server port
3. ตั้ง DNS สำหรับ วง 192.168.124 ให้ เห็น peserverhost.net
    โดยเห็นเป็น 192.168.124.77
4.จากนั้นใช้ PeNetcfg.exe ในการ Config เปลี่ยนจาก IP address ในช่องที่ 2 เป็น ชื่อ Host
peserverhost.net  สั่ง Update Registry


วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

การ Setup Pestimate Search/trust Path ใน Autocad 2014-2017(มากกว่า)

ปัญหาหนึ่งในการติดตั้ง Pestimate ใน โปรแกรม Autocad 2014 -2017(หรือปัจจุบัน) จะมีปัญหาเรื่อง support Path และ Trust Path( แฟ้มที่เราเชื่อใจ)ที่เป็น Feature เพิ่มขึ้นมาจาก เดิม มักจะเกิด Warning

ในการติดตั้ง ของ Pestimate ให้เลือก Folder ที่เป็น Folder ก่อน เช่น ถ้าเป็น Autocad 2014 ก็ให้เลือก support path เป็น c:\pestimate\pestimate13 และ c:\pestimate ก่อน และใน Trust path ก็ทำแบบเดียว กัน จึงเลือก menuload เพื่อและ เลือก pestimate.cuix ในการ Load menu จะไม่มี Warning อีก
และใน Trust Path
 

ถ้าเป็น Autocad 2015-17 ก็ให้เปลียน ..\pestimate13 เป็น \pestimate15
เรียกคำสั่ง menuload ที่ command

ก็จะได้ Toolbar ของ Pestimate

กดที่ Pe ก็จะได้ Pestimate browser  กรณีที่ menu หาย ให้ เลือน เมนู อันใดก็ได้ ที่อยู่ที่ขอบ ให้เป็นที่ว่าง ด้าน หลัง แล้ว กด Mouse ขวา จะมี menu pestimate ให้เลือก


วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560

Pestimate สำหรับ GStarCAD

GStarCAD เป็น CAD ทางเลือกเป็นที่นิยมในประเทศไทย อย่างมาก สำหรับ Pestimate ได้ทำการ Support ใน ปี Version 2017 เช่นเดียวกับ Autocad, Zwcad และ Nanocad สนใจติดต่อที่บริษัท ได้ค่ะ

หน้า Screen ทดสอบ เหมือน ในทุก CAD


วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559

Pestimate BIM for Revit ทำงาน Group,Link และ Revit Server

การใช้ Link กับ Group ของ Revit เป็นเรื่องที่ใช้งานสำหรับการประสานงานระหว่างคนออกแบบ และ ต่างสถานที่ Office ในระบบที่เป็น Revit Server จะใช้ เป็นส่วนสำคัญของการทำงานซึ่งจะแบ่งงานตามความรับผิดชอบ

โปรแกรม Pestimate สามารถ ทำงาน ประมาณราคา วัสดุ ได้ จาก อาคาร หรือส่วนของอาคารที่มาเป็น Group หรือ  Link Model โดยเฉพาะ งานงานระบบ หรือ MEP และ สามารถ Highlight ดูราคาของแต่ละ Item ได้ จาก Model ที่มาจาก Server
โดยการประมาณราคาวัสดุ จะให้ ทางเลือกที่จะประมาณราคาเป็น กลุ่มของงาน ก็ได้ หรือจะลงรายละเอียด ของ ใน Link หรือ Group ในรูป อาคารใหญ่จะเป็น Link ส่วนร้านค้าจะเป็น Import Group


โดยการลงรายละเอียดก็เหมือนการใช้ Pestimate ที่จะตั้งต่า Bom กับ ชิ้นส่วนต่างๆได้


และสามารถดูราคาของแต่ละวัตถุได้

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559

Pestimate สำหรับ ผุ้ใช้ ZWCAD

ZWCAD 2017  เป็นโปรแกรมเขียนแบบ เช่นเดียวกับ Autocad เป็นโปรแกรมที่ Pestimate ได้ออก Plugins สำหรับผู้ใช้งาน ZWCAD เป็นทางเลือก ในเรื่อง ประสิทธิถาพ และ ราคา