วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

เปิดโปรแกรม Autocad 2019 แล้วเกิด Error หลังจากแสดงจอแล้ว

ในการลงโปรแกรม Autocad 2019 บางเครื่องอาจจะเกิดปัญหา เมื่อเปิด แล้วเกิด Error แต่แสดง จอและ เมนูแล้ว อาจจะเกิดจาก Graphic Driver ที่ไม่ Compatible กับ Graphic API ของ Autocad วิธีแก้ไข ให้ปิด HardwareEnabled ใน Registry ของ Autocad  เปลี่ยนเป็น 0 ก็จะแสดง จอได้

วิธีทำ
ใช้คำสั่ง ที่ Search พิมพ์ RegEdit.exe เลือกไปที่ 
Current Users-> Software->AutoCAD->R23.0->ACAD-2001:409->DMCCertifcation 

และ กดMouseขวา Modify ที่ HardwareEnabled เปลี่ยนเป็น 0


วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

(VDO) การนำเข้าเมนู pestimate เข้า autocad 2015 ขึ้นไป


ใช้ได้กับเวอร์ชั้น Autocad 2015 ขึ้นไป

Pestimate กับ Autocad LT

Autocad LT เป็น Autocad ราคาถูก ทำงาน 2 มิติ ได้เป็นอย่างดี สำหรับโปรแกรม Plugins ของ Pestimate ที่ใช้ใน Autocad ตัวเต็มนั้น จะทำงานได้ไม่ได้ แต่มี Third Party ที่ทำให้โปรแกรมบน Autocad ชุดเต็มทำงานได้บน Autocad LT เช่น Manusoft สามารถแสดงเมนู และ คำสั่ง ได้ แต่ คำสั่งบางคำสั่งที่เรียกชุดคำสั่งของ Autocad ตัวเต็มจะทำงานไม่ได้เท่านั้น คำสั่งโดยส่วนมากทำงานได้